2021-06-17 08:33Pressmeddelande

Handgjord form som kommenterar samtiden

Nu öppnar utställningen Utvalt i Syd 2021 – konsthantverk, slöjd och form från södra Sverige.

Den tredje utställningen i projektet visar 27 verk av lika många utövare. Dessa verk har valts ut av en meriterad jury bestående av Katarina Evans, Mikael Löfgren och Cilla Robach. I deras uppdragsbeskrivning stod att de skulle bedöma verken efter ”ny tillämpning och idéens bärkraft. Hantverksskicklighet, utförande och tradition samt föremålets förmåga att kommentera, dess utstrålning och egenart”. Samtliga kriterier uppfylls väl av de utvalda verken i utställningen.

Se alla verk här ››

"Arbetet med Utvalt 2021 har varit både utmanade och lärorikt. Vi i juryn har bedömt 375 verk av 236 konstnärer, hantverkare, formgivare och slöjdare från södra Sverige. Och vi har tyckt väldigt olika! Därför blev vi, när urvalet var klart, genuint förvånade över hur enhetligt det blev. Samstämmigheten mellan de utvalda verken beror på att de skildrar vår samtid. De handlar om svåra frågor som hållbarhet, återbruk, konsumtionskritik och psykisk ohälsa. Men de berättar också om skapande, kreativitet, glädje och livskvalitet.", säger Cilla Robach – docent i konstvetenskap och medlem av årets jury.

Urvalet gjordes anonymt vilket låter professionella utövare och amatörer ställa ut sida vid sida. Resultatet har blivit en lågmäld och intim samling där verken höjer sin röst ju närmare du kommer dem.

Stipendier

Till Utvalt är två stipendier knutna á 30 000 kr vardera från Malmö industriförening och Skånes Hemslöjdsförbund. Stipendierna delas ut till utövare vars verk särkskillt utmärker sig i enlighet med stipendiernas ramverk. 

Malmö industriförenings stipendium tilldelas Caroline Möller för verket Sudden eruption. Det är ett arbete som vittnar om utforskande av det keramiska materialet, brännteknik och glasyr – vilka i samverkan med stor teknisk skicklighet och ett konstnärligt öga resulterat i verk med ett egenartat och fantasieggande uttryck. 
Se Caroline Möllers verk här ››

Skånes Hemslöjdsförbunds stipendium tilldelas Lena Palenius för Sagokudden där hon på ett personligt sätt följer och förnyar en lång skånsk tradition av berättande broderi. Vi känner igen kompositionen inspirerad av äldre jynnen där motiv myllrar inom formens strikta hörn. Stygnen rör sig fritt och flödigt i en förnyad färgskala och med målerisk nålföring. Sagokudden är en fortsättning på en traditionell berättelse med upphovsmakarens, och vår tids, individuella språk.
Se Lena Palenius verk här ››

Utställningen

Utställningen visas på Form/Design Center mellan den 17 juni och 22 augusti för att därefter vandra vidare till Ronneby, Östersund, Tomelilla och Bodafors där turnén avslutas 18 september 2022.

Föreläsning

I samband med utställningens öppnande presenteras föreläsningen ”Hantverkskraft: Utvalt 2021”. Cilla Robach, docent i konstvetenskap och enhetschef på Nationalmuseum samt medlem i juryn, föreläser om hantverk i vår tid med referenser till juryarbetet och årets utställning.
Se föreläsningen digitalt här ››


 

Projektet UTVALT drivs av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund – tre organisationer som på olika sätt verkar för formområdets utveckling med stöd från Region Skåne. Med projektet vill vi tillhandahålla en arena som lyfter fram hantverksdrivet skapande och handgjord form för att visa och diskutera dess utveckling i samtiden. Resan som startade redan 2012 med projektering och uppstartsaktiviteter har resulterat i tidigare vandringsutställningar 2015 och 2018. Inför och parallellt med varje utställningsturné har UTVALT arrangerat en mängd föreläsningar och seminarier för såväl utövare som allmänhet, ofta i samarbete med visningsplatserna.

Mer information om projektet på utvaltisyd.se


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Projektledare – Form/Design Center
Maria Vieweg