Utvalt i Syd

Utvalt arrangeras i ett nära och långtgående samarbete av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund. Projektet syftar till att stimulera utveckling, öka kunskap, uppmärksamma och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag. I utställningen visas det hantverksdrivna skapandets spännvidd; arbeten som förvaltar hantverkskunnandet och arbeten som överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik.