2020-10-22 08:58Pressmeddelande

Den 1 november öppnar ansökan till utställningen Utvalt i Syd 2021.

Utvalt är en jurybedömd vandringsutställning som vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: här inkluderas alla former och uttryck, från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik.

Ansökan är öppen mellan 1 november 2020 och 15 januari 2021 och utställningen premiärvisas på Form/Design Center sommaren 2021 för att därefter vandra vidare till Ronneby, Jämtland, Tomelilla och Bodafors under 2021 och 2022. Ytterligare utställningsplatser kan tillkomma.

Möjlighet att söka har den som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn eller tillsammans med andra. Ansökan görs anonymt vilket ger fritidskreatörer och professionella utövare möjlighet att mötas på samma arena. För att söka krävs en anknytning till något av sydlänen: Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. 

Urvalet görs av en väl meriterad jury bestående av Katarina Evans, Mikael Löfström och Cilla Robach. Samtliga har gedigna erfarenheter inom områdena konsthantverk, slöjd och formgivning och de har alla på olika sätt och ur olika perspektiv intresserat sig för frågor kring handens arbete avseende kvalitet, utveckling och sammanhang. 

Utvalt arrangeras i ett nära och långtgående samarbete av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund. Projektet syftar till att stimulera utveckling, öka kunskap, uppmärksamma och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag. Utvalt i Syd 2021 har föregåtts av utställningarna Utvalt i Skåne 2015 och 2018. 

I samband med att ansökan öppnar ger Katarina Evans en inspirationsföreläsning den 4 november kl 16.00 på Form/Design Center med titeln Broderimöten – en upptäcktsresa med nål och tråd. 

Mer information om projektet och hur man ansöker finns på  www.utvaltisyd.se


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.