2020-04-30 10:31Pressmeddelande

Utvalt presenterar juryn 2021

Utvalt är en återkommande jurybedömd utställning med handgjord form. I höst öppnar ansökan till nästa omgång och vi är väldigt glada över att nu kunna presentera årets jurymedlemmar. Samtliga har gedigna erfarenheter inom områdena konsthantverk, slöjd och formgivning och de har alla på olika sätt och ur olika perspektiv intresserat sig för frågor kring handens arbete avseende kvalitet, utveckling och sammanhang.

Till hösten öppnar ansökan till projektet Utvalts tredje utställning: Utvalt i Syd 2021. Aktuell omgång har föregåtts av Utvalt i Skåne 2015 respektive 2018. Utvalt i Syd 2021 utökas regionalt och öppnar upp för sökanden med anknytning till alla sydlän: Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. Möjlighet att söka har den som arbetar med hantverksmässigt och konstnärligt formskapande i eget namn eller tillsammans med andra. Ansökan görs anonymt vilket ger fritidskreatörer och professionella utövare möjlighet att mötas på samma arena. 

Juryn 2021

Katarina Evans är utbildad hemslöjdskonsulent på HV och har gesäll- och mästarbrev i konstsömnadsyrket. Hon har bl a arbetat som produktutvecklare inom textilindustrin och har som konsthantverkare arbetat med både egna projekt och projektsamarbeten. Sedan 2002 driver hon studio tillsammans med Katarina Brieditis och de har gjort flera uppmärksammade hållbarhetsprojekt, bl a Do Redo och Re Rag Rug. På senare tid har de arbetat med gestaltningsuppdrag för bl a MUJI och författat häften till Hemslöjdens förlag. Evans är också lärare i formgivning och konstsömnad på Handarbetets vänners skola.
www.broderievans.blogspot.se

Mikael Löfström är utbildad inredningsarkitekt, SIR/MSA, och sedan 1985 arbetar han i egna företaget Löfström Arkitektkontor med såväl inrednings- och utställningsformgivning som produktdesign. Mikael har även varit adjungerad professor vid Carl Malmsten Furniture Studies vid Linköpings universitet. På senare tid drivande i utvecklingen av projektet Kulturgatan i Bodafors, en mötesplats för kunskapsförmedling, hantverk och formgivning. För detta utsågs Mikael tillsammans med Leif Burman till Årets formbärare 2019 av föreningen Svensk Form Småland.
www.lofstrom.se

Cilla Robach är docent i konstvetenskap och arbetar som chef för Samlingsenheten på Nationalmuseum. Hennes doktorsavhandling Formens frigörelse handlade om 1960-talets design- och konsthantverksdebatt i Sverige då gränsen mellan konst och konsthantverk började lösas upp. 2012 gjorde hon utställningen Slow Art på Nationalmuseum om tidskrävande hantverksprocesser och 2013 - 2016 var hon rektor för Beckmans designhögskola.
www.nationalmuseum.se

Ansökan är öppen mellan 1 november 2020 och 15 januari 2021 och utställningen premiärvisas på Form/Design Center sommaren 2021 för att därefter vandra vidare i landet. Alla antagna är nominerade till de två stipendier om 30.000 kr som delas ut till medverkande som särskilt utmärker sig. Bakom dessa står Skånes Hemslöjdsförbund och Malmö Industriförening. Mer information om projektet och hur man ansöker finns på www.utvaltisyd.se

Om projektet Utvalt

Utvalt arrangeras i ett nära och långtgående samarbete av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund. Projektet syftar till att stimulera utveckling, öka kunskap, uppmärksamma och stärka intresset för konsthantverk, slöjd och form idag. I utställningen visas det hantverksdrivna skapandets spännvidd; arbeten som förvaltar hantverkskunnandet och arbeten som överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik.

 


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.