Southern Sweden Design Days

I maj 2021 hålls första upplagan av Southern Sweden Design Days – ett nytt internationellt designevent i Malmö. Southern Sweden Design Days öppnar dörrarna till den kreativa sydsvenska designregionen och bjuder in deltagare och besökare från hela världen.
Planeringen inför Southern Sweden Design Days 27–30 maj 2021 är i full gång. Programmet på Southern Sweden Design Days ’main location’ på Lokstallarna i Kirseberg kommer att ställas om och sändas digitalt. I bild: Terese Alstin och Marina Jackler, Form/Design Center och Silas Bieri, in-discourse
Media use
Grafisk profil: Andreas Pedersen
Media use
Southern Sweden Design Days 'Main location'. Photo: Jernhusen
Media use
Southern Sweden Design Days 'Main location'. Photo: Jernhusen
Media use
Southern Sweden Design Days 'Main location'. Photo: Jernhusen
Media use
Southern Sweden Design Days 'Main location'. Photo: Jernhusen
Media use
Titel: Artifacts // Ekvation: Art + Fact = Artifacts // Deltagare: Stoft Studio & Olof Werngren // Beskrivning: Vilka artefakter lämnar vi efter oss för framtidens arkeologiska utgrävningar? Har våra fysiska minnen förlorat mot de immateriella eftermälen som skapats i en digital värld? I Art + Fact = Artifacts visas en installation av designstudion Stoft Studio och ljus- och videokonstnären Olof Werngren med musik specialkomponerad av Karl Arvidson. Utställningen bjuder in åskådaren till ett naturhistoriskt museum från framtiden med artefakter och lämningar efter vårt postfaktiska samhälle. Människan påverkar naturen till den grad att gränserna för vad som är naturligt och vad som är konstgjort håller på att suddas ut, och en framtid där konstgjorda ekosystem är det enda naturliga känns nära.
Media use
Titel: Dumt Café // Ekvation: Fika + Keramik = Dumt Café // Deltagare: Siri Skillgate, Ebba Tham & Andreas Kojcevski Hansson // Beskrivning: Hur ser ett café ut där DUM KERAMIK hör hemma och vilken form tar sig DUM KERAMIK på ett café? Dumt café iscensätter den värld där Siri Skillgates keramikprojekt DUM KERAMIK existerar. I projektet DUM KERAMIK undersöker hon hur olika industriella processer kan omtolkas i småskalig lokal egenproduktion. Dumt Café är en interaktiv och platsspecifik produktion till Southern Sweden Design Days av och med Siri Skillgate, Ebba Tham och Andreas Kojcevski Hansson.
Media use
Titel: Design and Posthumanism Network // Ekvation: Multispecies + Future-making = Design and Posthumanism Network // Deltagare: Petra Lilja, Erik Sandelin & The Un/Making Studio (Li Jönsson, Kristina Lindström, Åsa Ståhl) // Beskrivning: We are a network of designers and scholars, based in Sweden or its neighbouring regions, who have gathered with the aim to try to answer carefully to contemporary planetary challenges. We want to nourish our curiosity and belief regarding the need for designers to pay better attention to non-human earthlings like other animals, plants, and everything in-between and beyond. Together we want to explore how design practice, education and research can grow and thrive in contact with posthumanism – and how designerly and artistic skills, methods and approaches at the same time can contribute to posthumanism. During Southern Sweden Design Days we will present three ongoing works and a panel by members of the network that are based in southern Sweden.
Media use
Titel: Formgivarpodden // Ekvation: Design + Life = Formgivarpodden // Deltagare: Kajsa Willner (på bild) & Karin Olu Lindgård // Beskrivning: Sveriges enda podcast om livet som designer och vad det innebär. Varannan vecka pratar textilformgivaren Karin Olu Lindgård med industridesignern Kajsa Willner om ämnen som berör design.
Media use
Titel: Formgivarpodden // Design + Life = Formgivarpodden // Deltagare: Karin Olu Lindgård (på bild) & Kajsa Willner // Beskrivning: Sveriges enda podcast om livet som designer och vad det innebär. Varannan vecka pratar textilformgivaren Karin Olu Lindgård med industridesignern Kajsa Willner om ämnen som berör design.
Media use
Titel: H.O.L – Cyber Atelier // Ekvation: HI-TECH + LOW TECH = H.O.L – Cyber Atelier // Deltagare: HI ON LIFE // Beskrivning: Release av konceptet HI ON LIFE – CYBER ATELIER, ett virtuellt skrädderi med Skåne som bas och världen som arena, där traditionellt hantverkskunnande + ny teknik = ett system för hållbar produktion av kundspecifika plagg. H.O.L CYBER ATELIER ackompanjeras av en utställning med bilder skapade av IRIKA (www.irika.se) och HI ON LIFE i samarbete, där hållbar design blir en njutning för ögat.
Media use
Titel: Knöl // Ekvation: Mat + Konst = Knöl // Deltagare: Louise Hederström & Restaurang SMAK // Beskrivning: I ett samarbete med Restaurang SMAK på Malmö Konsthall kommer designern Louise Hederström att lyfta fram de råvaror som restaurangen använder, lokalproducerade och valda efter säsong. Resultatet blir lokalt producerade objekt gjutna i brons hos Rosengrens metallgjuteri.
Media use
Titel: Non-human knowledge // Ekvation: Data + Artificial intelligence = Non-human knowledge // Deltagare: Schultz Lindberg // Beskrivning: Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med utvidgningen av digitalisering, automatisering och robotisering har en närmast självskriven roll i teknikutvecklingen. Men i samma takt som ny teknik utvecklas, implementeras också dess följder i den mänskliga kulturen. När jobben försvunnit, meningen med tillvaron urholkats och tekniken är fullt utvecklad – vad blir då människans roll?
Media use
Titel: Risokompis // Ekvation: Risografi + Främling = Risokompis // Deltagare: John Schulisch, Johan Elmehag, Viktor Ekblom, Fredrik Wiedel, Siri Ahlström, Marcus Gestré m.fl. // Beskrivning: RISOKOMPIS är ett kreativt samarbetsprojekt där två okända deltagare paras samman för att designa en affisch ihop. Affischerna skapas individuellt på ett gemensamt ämne där deltagarna inte får se vad den andra skapat förrän de två alstren är tryckta ovanpå varandra. Affischerna trycks med hjälp av en Risograf där varje deltagares alster utgör ett lager och en färg på affischen. Arbetssättet öppnar upp för en korsning av estetiska uttryck och spännande missöden och leder verkligen till ett 1+1=3 resultat där det skeva och udda uppskattas. Deltagarna får en naturlig ingång till att lära känna varandra och uppmuntras genom projektet till fortsatta samarbeten.
Media use
Titel: The rhythm is not OK // Ekvation: Mode + Dans = The rhythm is not OK // Deltagare: OKULT, Naemi Gustavsson, AdeY & Lisa Lou Berggren // Beskrivning: Vårt projekt är ett möte mellan dans-performance och mode där vi undersöker hur materialet och formen är i rörelse samt hur vår verklighet är i rörelse. Det grundar sig i vår vardag, utifrån en person som bejakar vår högteknologiska tid och en som lever utanför teknologin. Vad har dessa kroppar för rörelser och vad händer i deras relation till varandra? Tid är väsentlig, det sker en pendling mellan snabbt och långsamt som också relateras till hållbarhetskrav inom textil- och modeindustrin. Vilken tid ger vi till en produkt och hur värdesätter vi tid? // Foto: Naemi Gustavsson
Media use
Titel: What Matter_s 2.0 // Ekvation: Waste + Design = What Matter_s 2.0 // Deltagare: Henriksson & Lindgren + Kiviks Musteri (på bild). Även deltagande av: Carl-Ludvig Svensson + Vida; Kajsa Willner + Stora Enso; LAB LA BLA & Natural Material Studio + Ballingslöv; Louise Hederström + Finja Prefab; M&E + Movomech // Beskrivning: Genom projektet What Matter_s 2.0 paras sex designers och sex tillverkare ihop för att att utifrån tillverkarnas spill/restmaterial som resurs utveckla nya hållbara material. Syftet med denna satsning är att påvisa innovationskraften hos interdisciplinärt samarbete. Med What Matter_s 2.0 tar vi ett steg närmare implementerade lösningar och möjlighet till produktion och kommersialisering. Formgivare ges möjlighet till kontakt och samarbete med större företag i regionen, och företagen ges möjligheten att se vinningen med att implementera ”design thinking” som metod för utveckling.
Media use
Titel: Assemblage // Ekvation: Metall + Performance = Assemblage // Deltagare: Jenny Nordberg & Olsson & Gerthel // Beskrivning: Jenny Nordberg har under lång tid experimenterat med olika typer av metallbearbetning. Dessa utforskningar har nu utvecklats till en assemblage-liknande metod där olika typer av metaller fogas samman samt helt eller delvis ytbehandlas. All metall som används är överblivet material från olika underleverantörer till Olsson & Gerthel. Olika objekt växer fram när Jenny Nordberg jobbar i den temporära verkstaden som byggs upp hos Olsson & Gerthel.
Media use
Media use

Pressfrukost

Årets stora satsningar och utställningar på Form/Design Center: Southern Sweden Design Days – ett nytt internationellt designevent i Malmö 7–10 maj 2020, tillverkningsplattformen SPOK som nu blir rikstäckande, lansering av boken The Nordic Report 02, årets Arkitekturdagar, utställningarna DEFINE/REFINE och Taktil Arkitektur mm.