2021-03-26 07:19Pressmeddelande

Vår och sommar på Form/Design Center

Form/Design Center välkomnar nu besökare igen efter en period med endast bokade besök. Den 27 mars öppnar utställningen En annan landsbygd som lyfter den mångfacetterade landsbygden genom att presentera aktuella initiativ och utvecklingsprojekt i södra Sverige. Några veckor senare blir det fokus på trä i utställningen Woodlife Sweden, följt av Utvalt i Syd – en jurybedömd utmärkelse som lyfter det hantverksdrivna skapandet. I slutet på maj hålls första upplagan av Southern Sweden Design Days – ett nytt internationellt designevent i Malmö med fokus på hållbarhet och innovation.

En annan landsbygd

Utställningen En annan landsbygd lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag. Länge har landsbygden beskrivits som stagnerad. Samtidigt pågår här många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd. Dagens landsbygd låter sig inte enkelt definieras utan träder fram som en mångfacetterad miljö där varje plats är unik och har särskilda förutsättningar. Genom att lyfta olika aktuella initiativ i södra Sverige vill utställningen skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen är producerad av Rian designmuseum, där den visades våren 2020, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning. Till utställningen knyts en rad programaktiviteter som publiceras löpande (både digitala format såväl som fysiska och coronasäkrade utflykter till bl.a. Röstånga). Utställningen får en digital öppning med presentationer av de medverkande projekten och samtal om gestaltad livsmiljö på landsbygden med bl.a. Riksarkitekten Helena Bjarnegård.

Utställningen pågår 27 mars – 23 maj på Form/Design Center.
Läs mer ››

Woodlife Sweden

Utställningen Woodlife Sweden sätter användaren av den byggda miljön och produkter i centrum. Besökaren tas med på en resa genom Sverige med dess olika klimat och förhållanden – från stad till land och från småskaliga till stadsomvandlande projekt, exteriört såväl som interiört. Sverige har en lång tradition av att använda naturens råvaror i samhällsbyggandet. Inte minst skog vilket inte är särskilt förvånande eftersom den täcker 70 procent av Sveriges yta. Trä är en stor del av vår vardag och bidrar till vårt välbefinnande. Användningen av trä är djupt rotad i svensk kultur och har inspirerat många konstnärer, författare och hantverkare genom århundradena. Utställningen är producerad 2020 av Svenska institutet och Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt trä, Träpriset och Skogsindustrierna och får sin svenska premiär på Form/Design Center. Till utställningen knyts en rad programaktiviteter som publiceras löpande.

Utställningen pågår 17 april – 15 augusti på Form/Design Center.
Läs mer ››

Southern Sweden Design Days

Den 27–30 maj 2021 hålls första upplagan av Southern Sweden Design Days – ett nytt internationellt designevent i Malmö. Southern Sweden Design Days öppnar dörrarna till den kreativa sydsvenska designregionen. Premiären för det årligt återkommande eventet utökas 2021 till en större digital satsning för att tillgängliggöra eventet för deltagare och besökare från hela världen. Under fyra dagar skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design genom seminarier, workshops, utställningar etc. Fysiska aktiviteter på olika platser i Malmö kommer att genomföras på ett anpassat och säkert sätt under eventdagarna – även på Form/Design Center. Programmet kommer att publiceras på southernswedendesigndays.com i slutet av april. Southern Sweden Design Days arrangeras av Form/Design Center. Huvudpartners är Malmö stad, Event in Skåne, Region Skåne och Olsson & Gerthel. Officiella partners är Vestre, Sparbanksstiftelsen Skåne, Swedbank och Rumrum.

Eventet pågår 27 – 30 maj runt om i staden och på southernswedendesigndays.com
Läs mer ››

Utvalt i Syd

Utvalt i Syd 2021 är en utställning som vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: här inkluderas alla former och uttryck, från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik. Möjlighet att söka gavs de med en anknytning till något av sydlänen; Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar eller Jönköpings län. Juryn för 2021, Katarina Evans, Mikael Löfström och Cilla Robach, har alla gedigna erfarenheter inom områdena konsthantverk, slöjd och formgivning och de har alla på olika sätt och ur olika perspektiv intresserat sig för frågor kring handens arbete avseende kvalitet, utveckling och sammanhang. Utvalt arrangeras av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund.

Utställningen pågår 16 juni – 22 aug på Form/Design Center.
Läs mer ››

Öppettider under april 2021:
Tors–lör 11–17
Sön 12–16
Max 30 besökare i huset.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Chef verksamhetsutveckling och innehåll – Form/Design Center
Johanna Sjögren Duthy
Projektledare Southern Sweden Design Days – Form/Design Center
Ann Isler
Projektledare – Form/Design Center
Maria Vieweg

Relaterade presskit