En annan landsbygd

Utställningen En annan landsbygd lyfter projekt, röster och frågeställningar som förädlar och utvecklar rurala områden idag. Länge har landsbygden beskrivits som stagnerad. Samtidigt pågår här många utvecklingsprojekt där verksamheter, platser och bostäder växer fram. Initiativ där grupper tillsammans skapar ett hållbart, kreativt och socialt liv i sin bygd. Dagens landsbygd låter sig inte enkelt definieras utan träder fram som en mångfacetterad miljö där varje plats är unik och har särskilda förutsättningar. Genom att lyfta olika aktuella initiativ i södra Sverige vill utställningen skapa förståelse för hur, och med vilka medel och resultat, man kan arbeta med lokal planering och utveckling idag. Utställningen är producerad av Rian designmuseum, där den visades våren 2020, i samarbete med arkitekten Angelica Åkerman, med stöd från ARQ – Stiftelsen för arkitekturforskning.
Byns DNA - Badplats - Kvarnvik. Foto Sara Gust.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13479kb
Egnahemsfabriken - Tjörn. Foto Sara Gust.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:18546kb
Hogslätts vänboende - Bottna. Foto Sara Gust.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:24688kb
Not Quite - Fengersfors. Foto Sara Gust.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:21973kb
Rekobyn - Platsen - Röstånga. Foto Sara Gust.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:16894kb
Småhusbyn - Under uppbyggnad - Uddebo. Foto Sara Gust.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:26046kb
01 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:15291kb
02 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:16344kb
03 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:15599kb
04 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:11530kb
05 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:15147kb
06 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:14990kb
07 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:14214kb
08 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:18977kb
09 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:11037kb
10 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:12288kb
11 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:16172kb
12 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:8860kb
13 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13918kb
14 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:12553kb
15 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:14275kb
16 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:12674kb
17 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:11972kb
18 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:11299kb
19 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:9482kb
20 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13234kb
21 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13371kb
22 - En annan landsbygd – Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:16937kb