2022-05-05 06:43Pressmeddelande

Sea U blir navet för hållbar stadsutveckling under H22 City Expos andra vecka

Politiken i praktiken – perspektiv på hållbara livsmiljöer. Grafik Andréason & Leibel.Politiken i praktiken – perspektiv på hållbara livsmiljöer. Grafik Andréason & Leibel.

För den med ett intresse för utveckling av framtidens städer är Oceanhamnen i Helsingborg platsen att vara på den 8–10 juni 2022. Då förvandlas Clarion Hotel & Congress Sea U till en mötesplats för ett brett spektrum av samhällsaktörer. Under tre dagar arrangeras fyra konferenser om hållbar stadsutveckling här. Den 9 juni delas också Skånes Arkitekturpris ut.

Den 9 juni arrangeras två konferenser parallellt. Form/Design Center arrangerar den ena medan Granitor ligger bakom den andra. Arrangörerna vill främja samverkan inom området och ser därför till att deltagarna kan sammanstråla: dels via ett gemensamt mingel med fika, dels vid utdelningen av Skånes Arkitekturpris.

Form/Design Center (Scen: 1 Sea U Kongressen)
Konferensen Politiken i praktiken – perspektiv på hållbara livsmiljöer tar sin utgångspunkt i politiken för gestaltad livsmiljö och New European Bauhaus. Förmiddagen handlar om gestaltning och samhällsbyggande med både inspel från arkitekturforskning och samtal kring hur kommun och region jobbar med stora stadsutvecklingsprojekt. Under eftermiddagen ligger fokus på transformation som ett alternativ till rivning i framför allt kulturmiljöer. Konferensen arrangeras i samverkan med Region Skåne, Arkitekturakademin, Arwidssonstiftelsen, LTH – arkitektur och byggd miljö, Nätverket Kulturmiljö Skåne och Sveriges Arkitekter Skåne.

– Som en nationell nod vill Form/Design Center tillsammans med aktörer som på olika sätt knyter an till politiken för gestaltad livsmiljö lyfta frågan kring utvecklingen av framtidens hållbara städer, att gå från policy till konkretisering. Konferensen riktar sig främst till offentlig sektor, bransch, akademi, beslutsfattare och handlar om hur vi förstår och implementerar politiken tillsammans, säger Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center.

– Genom att lyfta gestaltad livsmiljö som ett eget tvärsektoriellt utvecklingsområde vill vi i Region Skåne skapa en helhetssyn på utformandet av vår livsmiljö där arkitektur, form och design kan bidra till att lösa samhällets utmaningar. Det handlar om att tillsammans skapa en hållbar miljö som stärker livskvaliteten för alla invånare, säger Gitte Wille, kulturchef Region Skåne.

HELA PROGRAMMET: Läs här
ANMÄLAN:
Anmäl dig här

Granitor (Scen: 2 Sea U HAV)
Konferensen Hur utvecklar vi hållbara stadsdelar? är indelad i tre pass, var och en med ett tydligt innehåll: Utveckling av hållbara stadsdelar och stadskärnor, social hållbarhet i stadsutveckling utifrån bibliotekens roll samt klimatneutralt byggande i praktiken. Under dagen varvas korta inspel med framtidsspaningar, paneldebatter och reflektioner. På konferensen medverkar kommunala och regionala representanter, samhällsutvecklare från Granitor samt inbjudna forskare, arkitekter och experter inom samhällsbyggnad.

– Vi ser fram emot att samla olika professioner och kompetenser denna dag. Personligen ser jag också fram emot att lyssna på våra inbjudna experter, bland andra Gert Wingårdh. Att ta sig tid att titta på samtiden och blicka framåt är både spännande och nödvändigt, säger Peter Syrén, vd på Granitor Properties.

HELA PROGRAMMET OCH ANMÄLAN: Läs här

Till båda konferenserna går det att anmäla sig antingen till hela dagen eller välja mellan för- och eftermiddag.


Följande H22-konferenser arrangeras 8–10 juni på Sea U:

8 juni: Business Arena Syd – fastighetsbranschens mötesplats.
9 juni: Politiken i praktiken – perspektiv på hållbara livsmiljöer. Form/Design Center, Region Skåne, Arkitekturakademin, Arwidssonstiftelsen, LTH – arkitektur och byggd miljö, Nätverket Kulturmiljö Skåne och Sveriges Arkitekter Skåne.
9 juni: Hur utvecklar vi hållbara stadsdelar och formar framtidens städer? Granitor.
10 juni: JämtJämlikt – Hur ska vi skapa jämlika och inkluderande platser? Tengbom arkitekter, stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad, RISE och Raoul Wallenberginstitutet.

H22 City Expo
Den 30 maj – 3 juli, 2022, bjuder Helsingborgs stad in världen till att ta del av stadens hållbara och innovativa samhällslösningar under den internationella stadsmässan H22 City Expo. Med fokus på ett långsiktigt innovations- och förändringsarbete genom bland annat cirkulära lösningar, hållbar stadsutveckling och smart teknologi kan besökarna under mässan se, uppleva och utforska innovationer som formar framtidens smarta och hållbara stad. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är officiell beskyddare av H22 City Expo. Info om programmet hittar du här h22cityexpo.se

Om Form/Design Center
Form/Design Center i Malmö är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. Form/Design Center drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö. www.formdesigncenter.com

Kontakt
Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center, tel. 040-664 51 67
Johanna Sjögren Duthy, projektledare Form/Design Center, tel. 040-664 51 66

Om Granitor
Granitor Properties utvecklar och förvaltar kommersiella lokaler och bostäder. Fokus är inriktat på Södra Sverige, Storstockholmsområdet och Uppsala. Granitor Properties ingår i Granitor Europe som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Tillsammans med sina kunder utvecklar de hållbara lösningar för de branscher de är verksamma i. Granitor utgår från Sverige och är verksamma internationellt. www.granitor.se

Kontakt
Peter Syrén, vd Granitor, tel. 010-470 74 06

 

 

 

 Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Chef verksamhetsutveckling och innehåll – Form/Design Center
Johanna Sjögren Duthy