Politiken i praktiken – perspektiv på hållbara livsmiljöer

En heldagskonferens under H22 i Helsingborg med utgångspunkt i Gestaltad livsmiljö och New European Bauhaus som lyfter frågor kring framtidens gestaltade livsmiljöer. Grafik Andréason & Leibel.