2021-08-26 07:17Pressmeddelande

Nu öppnar höstens arkitekturutställningar på Form/Design Center

Utställningen Jävla kritiker! Foto: FärgfabrikenUtställningen Jävla kritiker! Foto: Färgfabriken

Jävla kritiker!

28.08.21 – 07.11.21

Utställningen Jävla kritiker! är en hyllning till kritiken och ett initiativ till att på nytt vitalisera arkitekturkritiken. Utställningen inleder en diskussion om arkitekturkritikens roll i en nordisk kontext. 

I Jävla kritiker! har sex arkitekturkritiker – två från Sverige, två från Danmark och två från Norge – lämnat kritik på en fiktiv byggnad skapad utifrån skribentens egen fantasi och idévärld. Därefter har sex arkitektkontor – också två från varje land – fått i uppgift att tolka och gestalta den skrivna kritiken i form av en modell. Gestaltningarna och texterna presenteras i utställningen som sex experiment vilka undersöker och rör sig mellan språk, text, kritik och arkitektur. 

Utställningen lyfter frågor så som: Hur kan vi stärka kritikens betydelse inom arkitekturdisciplinen? Vilken roll kan kritiken spela i framtiden? Hur definieras förhållandet mellan kritik och konstnärlig frihet? Kan vi etablera en gemensam nordisk arkitekturkritik? Frågeställningarna är inte nödvändigtvis tänkta att besvaras utan vill i stället öppna upp för en debatt om arkitektur och arkitekturkritik. För att diskutera kvalitet inom arkitektur krävs ett gemenast språk som finner sin form genom kritiken. Jävla kritiker! vill därför skapa en arena för dialog om arkitekturkritikens kvaliteter, möjligheter och framtid.

Jävla kritiker! har tidigare visats på Rom for Kunst og Arkitektur i Oslo våren 2020 och på Färgfabriken våren 2021.

Medverkande:

Curatorer: Anders Rubing, Andrea Ougaard, Morten Birk Jørgensen
Arkitekturkritiker: Gaute Brochmann, Mari Hvattum, Martin Søberg, Rasmus Wærn, Sara Ettrup, Ylva Frid
Arkitektkontor: Element, Jonathan Houser, Kaleidoscope, Krupinski/Krupinska, Leth & Gori, Tham & Videgård

På grund av pandemin öppnar utställningen utan vernissage. Programverksamhet kopplad till utställningen presenteras löpande.

Curatorerna Anders Rubing och Morten Birk Jørgensen finns tillgängliga för frågor och intervju via videolänk under hela utställningsperioden.

Till utställningen finns en katalog med texter på nordiskt originalspråk (danska, svenska, norska) + engelska. Texterna finns även som ljudfiler som går att lyssna på i utställningen (via soundcloud/qr-kod).

För mer info: 
www.formdesigncenter.com/javla-kritiker
www.javlakritiker.com

 

Exhibiting Architecture, or Architectural Exhibitionism

28.08.21 – 07.11.21

Exhibiting Architecture, or Architectural Exhibitionism är en doktorandkurs inom ramen för den nationella forskarskolan ResArc. Kursledare är Per-Johan Dahl (Lunds universitet) och Whitney Moon (University of Wisconsin-Milwaukee).

Det huvudsakliga syftet med kursen är att utforska arkitekturutställningen både som ämne, metod och medium för att främja doktorandutbildning och forskning. Metoden kan användas av forskare inom arkitektur och relaterade områden för att sammanföra kritiska studier med samhälleliga frågor samt kommunicera kunskap både inom och utom den egna disciplinen.

Genom att gestalta utställningsaffischer för fiktiva arkitekturutställningar har doktoranderna sammanvävt den teoretiska delen i sitt eget avhandlingsarbete med samtida frågeställningar inom arkitektur och samhällsutveckling. På Form/Design Center presenteras de 16 studenternas färdiga posters tillsammans med en kontextualiserande kommentar av kursledarna.

Medverkande studenter

Melissa Cate Christ
Jing Jing
Hala Elnaji
Dorina Pllumbi
Dirim Dinçer
María Novas Ferradás
Sonia Cohan
Flavia Crisciotti
Burcu Köken
Clara Teresa Pollak
Adrià Carbonell
Matilde Kautsky
Ana Goidea
Stavroula Angelaki
Chero Eliassi Sarzeli
Sara Sardari Sayyar

För mer info:
www.formdesigncenter.com/exhibiting-architecture
Per-Johan Dahl, Lunds universitet: per-johan.dahl@arkitektur.lth.se

 Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.