2021-07-12 06:00Pressmeddelande

Hösten 2021 på Form/Design Center

Utställningen "Material meetings" visar en glimt av framtidens textilindustri genom textildesignstudenternas examensarbeten vid Textilhögskolan i Borås.Utställningen "Material meetings" visar en glimt av framtidens textilindustri genom textildesignstudenternas examensarbeten vid Textilhögskolan i Borås.

Höstens utställningar på Form/Design Center går i utforskandets tecken; vi bjuder på arkitekturexperiment, textila processer, interaktiv ljudkonst för barn, samtida smyckeskonst och nyskapande ung svensk form. Till utställningarna knyts programverksamhet med allt från samtal om arkitekturkritik och språk till höstlovsworkshop för barn på tema ljud och rum. Redan 25 augusti är det dags för höstens första programaktivitet då Sveriges Arkitekter tillsammans med TränätverkA bjuder in till panelsamtal om hållbart byggande och klok gestaltning. Samma vecka livesänds del två i Malmö stads webbinarieserie om Bo01 och 1-2 september går årets Arkitekturdagar av stapeln (program släpps i mitten av augusti). Spara även datumet 18 november då Form/Design Center, tillsammans med Röhsska museet, anordnar dem första delen av en nationell konferens på temat designens roll inom gestaltad livsmiljö.

Utställningar:

Jävla kritiker!
28 augusti – 7 november

I Jävla kritiker! har sex arkitekturkritiker – två från Sverige, två från Danmark och två från Norge – lämnat kritik på en fiktiv byggnad. Utifrån den skrivna kritikern har sex arkitektkontor – också två från varje land – därefter fått i uppgift att tolka och gestalta den skrivna kritiken i form av en modell. Gestaltningarna och texterna presenteras i utställningen som sex experiment som undersöker och rör sig mellan språk, text, kritik och arkitektur. Utställningen lyfter frågor så som: Hur kan vi stärka kritikens betydelse inom arkitekturdisciplinen? Vilken roll kan kritiken spela i framtiden? Hur definieras förhållandet mellan kritik och konstnärlig frihet? Kan vi etablera en gemensam nordisk arkitekturkritik? Frågeställningarna är inte nödvändigtvis tänkta att besvaras utan vill istället öppna upp för en debatt om arkitektur och arkitekturkritik i ett nordiskt perspektiv. För att diskutera kvalitet inom arkitektur krävs ett gemenast språk som finner sin form genom kritiken. Jävla kritiker! vill därför skapa en arena för dialog om arkitekturkritikens kvaliteter, möjligheter och framtid. Jävla kritiker! har tidigare visats på Rom for Kunst og Arkitektur i Oslo våren 2020 och på Färgfabriken i Stockholm våren 2021. Till utställningen knyts en rad programpunkter som släpps löpande.
Läs mer här ››

Exhibiting Architecture, or Architectural Exhibitionism
28 augusti – 7 november

Exhibiting Architecture, or Architectural Exhibitionism är en doktorandkurs inom ramen för den nationella forskarskolan ResArc. Kursledare är Per-Johan Dahl (Lunds universitet) och Whitney Moon (University of Wisconsin-Milwaukee). Det huvudsakliga syftet med kursen är att utforska arkitekturutställningen både som ämne, metod och medium för att främja doktorandutbildning och forskning. Metoden kan användas av forskare inom arkitektur och relaterade områden för att sammanföra kritiska studier med samhälleliga frågor samt kommunicera kunskap både inom och utom den egna disciplinen. Genom att gestalta utställningsaffischer för fiktiva arkitekturutställningar har doktoranderna sammanvävt den teoretiska delen i sitt eget avhandlingsarbete med samtida frågeställningar inom arkitektur och samhällsutveckling. På Form/Design Center presenteras de 16 studenternas färdiga posters tillsammans med en kontextualiserande kommentar av kursledarna. 
Läs mer här ››

Material Meetings
7 september – 24 oktober

Material meetings visar en glimt av framtidens textilindustri genom textildesignstudenternas examensarbeten vid Textilhögskolan i Borås våren 2021. Att genomföra och slutföra ett examensarbete i textildesign kräver både material, tekniskt fördjupande och många timmars arbete, exempelvis 43 helger spenderade på högskolan, 1890 timmars arbete, 539 materialprover och tusentals meter garn. Mångfalden inom kollektionerna återspeglar den mångfald som finns inom textilindustrin. Studenterna har berört teman som biodesign, textila traditioner, digitalisering och allt däremellan. Den röda tråden genom samtliga kollektioner är de långa och utförliga designprocesser som finns bakom varje textil. Garner har tvinnats i otaliga kombinationer, materialprover har fått slitage testat, textilier har placerats i rum, draperats, tvättats och utvärderats. 

Den moderna textildesignern behöver ha en stor förståelse för komplexiteten i dagens textilindustri, och god design handlar inte enbart om att skapa spännande visuella uttryck. Att skapa hållbara textilier börjar med bra design och materialval. Processen löper från enskilda fibrer eller en digital skiss, till att i slutändan bli något vi kan röra, känna och använda. Textildesignstudenterna bjuder in er till en utställning där uttrycksfulla färger, mönster, material, former och textila tekniker ger en unik inblick i de textila processerna och vad textil inte bara är, utan kan bli. 
Läs mer här ››

Sea of Sound
30 oktober – 28 november

I höst kommer Studio See-daa undersöka nya klangvärldar och skapa en interaktiv ljudkonstutställning för barn på Form/Design Center. Utställningen Sea of Sound är en del av Bästa Biennalen, en konstfestival för barn och unga som invigs 23 oktober. Studio See-daa är ett fristående ljudkonstkollektiv som är verksamt i Skåne som undersöker samband mellan ljud och rum. Studio See-daa består av Hanieh Heidarabadi (arkitekt och formgivare) och Daniel Tjäder (musiker och kulturproducent). 
Läs mer här ››

Ung Svensk Form
13 november – 16 januari 2022

I mitten av november öppnar årets upplaga av Ung Svensk Form där 26 utvalda unga formgivarna visar upp en bredd och mångfald av uttryck, tekniker och berättelser. Ung Svensk Form är en jurybedömd utmärkelse och vandringsutställning med syfte att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk formgivning. I Ung Svensk Form lyfts vikten av att kunna skapa och undersöka fritt utan krav på anpassning till marknaden. Ung Svensk Form fyller en viktig funktion som ett forum där möten mellan formgivare, producenter och publik uppstår. Ung Svensk Form 2021 är en samproduktion mellan Föreningen Svensk Form och IKEA Museum, i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern och Malmö stad. Ung Svensk Form startade i Malmö på Form/Design Center 1998.
Ung Svensk Form ››

7 X Konsthantverk 
6 november – 9 januari 2022

Den 6 november är det dags att presentera andra omgången av utställningsserien 7 X Konsthantverk – denna gången med fokus på samtida smyckeskonst och/eller corpus (föremål för bordet). 7 X Konsthantverk är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center och visar såväl solo- som grupputställningar där medlemmar i Konsthantverkscentrum har möjlighet att delta. Syftet med 7 X konsthantverk är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap och stärka visningsmöjligheterna för konsthantverk i Skåne.

Utvalt i Syd på turné

Turnéplanen för utställningen Utvalt i Syd 2021 är nu klar! Utvalt i Syd 2021 är en utställning som vill visa det hantverksdrivna skapandets spännvidd och utveckling inom dagens formområde: här inkluderas alla former och uttryck, från traditionella slöjd- och bruksföremål till det fria och konceptuella. Utvalt vill uppmuntra arbeten som förvaltar hantverkskunnandet men gärna överskrider traditionella gränser för uttryck och teknik. Möjlighet att söka gavs de med en anknytning till något av sydlänen; Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar eller Jönköpings län. Juryn för 2021, Katarina Evans, Mikael Löfström och Cilla Robach, har alla gedigna erfarenheter inom områdena konsthantverk, slöjd och formgivning och de har alla på olika sätt och ur olika perspektiv intresserat sig för frågor kring handens arbete avseende kvalitet, utveckling och sammanhang. Utvalt arrangeras av Form/Design Center, Konsthantverkscentrum och Skånes hemslöjdsförbund. 
Utvalt i Syd ››

Turnéplan:
Malmö, Form/Design Center
, 17 juni – 22 augusti 2021
Ronneby, Kulturcentrum
, 11 september – 31 oktober 2021
Östersund, Lux, 4 december 2021 – 9 januari 2022
Tomelilla, Konsthallen, 22 januari – 27 februari 2022
Bodafors, Kulturgatan, 18 juni – 18 september 2022

 

Program:

Finissage: Woodlife Sweden

I samarbete med nätverket ”TränätverkA”  bjuder Sveriges Arkitekter in till samtal och finissage för utställningen Woodlife Sweden. Nätverket TränätverkA har sedan 2019 lyft aktuella frågor kring träbyggnad och arkitektur och denna kväll anordnar de sin första kväll i Skåne, där även LFM30 är en viktig plattform för klimatsmart byggande.
Läs mer här ››

Digital lansering av framtidens Sege Park
 

Välkommen till lanseringen av den digitala 3D-modellen av Sege Park! Från och med den 26 augusti kommer alla kunna besöka framtidens Sege Park från sin dator eller mobil. På lanseringseventet presenteras bland annat modellen och viktiga resultat och lärdomar från projektet Sharing Cities Malmö.
Läs mer här ››

Frukostwebbinar: Bo01 – Världens visioner

I del två av seminarieserien ”Bo01 – Världens visioner” sätts fokuset på Bo01s planerade och oplanerade framgångar och de idéer som sjösattes och spreds över världen. Vilka var framgångsfaktorerna? Och hur kan Malmö och Sverige bli världsledande i hållbar stadsutveckling igen?
Läs mer här ››

Arkitekturdagar 2021
1–2 september 

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center arrangerar för fjärde gången det årliga evenemanget Arkitekturdagarna 1–2 september. Målet för evenemanget är att lyfta fram arkitektur och arkitektens roll på ett sätt som är framtidsinriktat och diskuterande.
Läs mer här ››

Designens roll inom gestaltad livsmiljö
18 november 2021 Röhsska Museet
21 april 2022 Form/Design Center 

I två halvdagskonferenser uppmärksammar vi tillsammans med Röhsska museet i Göteborg designens roll och betydelse för hur våra livsmiljöer gestaltas och vem som aktivt deltar i dessa kreativa och ofta komplexa processer. Form/Design Center och Röhsska museet är båda utpekade regionala mötesplatser inom området gestaltad livsmiljö med nationella uppdrag från Kulturdepartementet.
Läs mer här ››

Övriga programpunkter släpps löpande.  


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Chef verksamhetsutveckling och innehåll – Form/Design Center
Johanna Sjögren Duthy