2021-09-07 07:04Pressmeddelande

Idag öppnar textilutställningen Material meetings på Form/Design Center

Få en glimt av framtidens textil redan idag! 20 examensprojekt från kandidat- respektive masterutbildningen vid Textilhögskolan i Borås visar en del av alla möjligheter som finns inom modern textilindustri.

Dagens textilindustri är komplex och i ständig förändring. Den moderna textildesignern utbildas för att kunna kombinera estetik och teori med teknik- och materialkunskap. Att med ett kritiskt öga undersöka och utmana den konventionella synen på textil och att genom tvärdisciplinära samarbeten med modebranschen, produkt- och möbeldesigners och arkitekter undersöka vad textil kan vara och användas till. 

Den stora variationen bland studenternas examensarbeten återspeglar en del av alla dessa möjligheter; Besökaren möter bl a en undersökning av hur bioplaster kan användas i vävda textiler och vilka kvaliteter detta kan bidra med. Vidare hur ljus och färg kan samspela i textilen genom att inkorporera dichrona filter som bryter ljuset olika beroende på ljusets infallsvinkel, vävens struktur och besökarens utgångspunkt. I andra projekt undersöks hur olika vävbindningar i kombination med färg, material och mönster kan varieras för att skapa ny funktion och nya uttryck. Digitaliseringens möjligheter och användandet av ickekonventionella material visas också exempel på.

Att skapa hållbara textilier börjar med bra design och goda materialval. Men, det handlar inte enbart om att skapa spännande visuella uttryck utan också att hela tiden ha en eventuell framtida produktion i åtanke. Hur kan vi bidra till att materialval och produktionsprocess optimeras ur ett hållbarhetsperspektiv? 

Vår arbetsprocess löper från enskilda fibrer eller en digital skiss, till att i slutändan bli något vi kan röra, känna och använda. Arbetet med våra examensprojekt har krävt ett stort fokus och engagemang. Utställningen innehåller tusentals meter garn och en del av våra sammanlagt 539 materialprover. Utöver material och kunskap har det krävts tid - totalt 1890 timmars arbete som även inneburit 43 helger spenderade på skolan” säger studenterna själva.

Välkommen till en utställning där uttrycksfulla färger, mönster, material, former och textila tekniker ger en unik inblick i de textila processerna och vad textil inte bara är, utan kan bli.

Utställningen Material meetings på Form/Design Center pågår 7 september – 24 oktober.


Textilhögskolan – Högskolan i Borås
Textilhögskolan är en innovativ miljö med fokus på textil. Här möts kreativitet, kunskap och innovation. Genom ett nära samarbete med branschen och utbildning på grund- och avancerad nivå upp till forskarnivå inom såväl konstnärlig textil- och modedesign som inom teknik, ekonomi och management, utgör Textilhögskolan kärnan för textil- och modesektorns kompetensförsörjning.

 Den textila utbildningen i Borås har anor sedan 1866 då den Tekniska Väfskolan grundades. Textilinstitutet tillkom 1936 och överfördes till Högskolan i Borås 1982 som en egen institution. I dag heter vi Textilhögskolan vid Högskolan i Borås och har utvecklats till en, även i ett internationellt perspektiv, resursstark utbildningsinstitution inom det textila området. Vi har dessutom fullständiga forskarutbildningsrättigheter inom textil och mode. Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.