2023-01-20 11:57Pressmeddelande

Cathedral Thinking – om arkitektur med tusenåriga perspektiv 

St Jacobs kyrka. Rendering Johannes BrattgårdSt Jacobs kyrka. Rendering Johannes Brattgård

Vad har ett experimentellt stadsbyggnadsprojekt och övergivna kyrkobyggnader med varandra att göra? I utställningen Cathedral Thinking som öppnar den 4 februari på Form/Design Center i Malmö möts två perspektiv på arkitektur med kontinuitet och transformation som gemensam nämnare. 

I det praktiknära forskningsprojektet Framtiden för kyrkorna undersöker arkitekten Johannes Brattgård hur kyrkobyggnader kan omvandlas till nya typer av publika rum. Med utgångspunkt i kyrkan som byggnadstypologin presenteras en serie strategier för transformationen. Utställningen fokuserar på två specifika kyrkor med vitt skilda förutsättningar – ­en prominent stadskyrka i Stockholm och en bortglömd landsbygdskyrka i Västergötland. Genom modeller, ritningar och bilder illustreras den oförlösta arkitektoniska potentialen i vårt gemensamma kulturarv.

Råängen. Foto Peter Westrup

Det andra perspektivet är Råängens, ett stadsutvecklingsprojekt och en plattform för konstprogram och diskussion som utforskar hur en ny stadsdel på Brunnshög i Lunds nordöstra utkanter där domkyrkan avsatt tio hektar av sin egen mark kan uppföras. I utställningen presenteras bland annat den Barcelonabaserade arkitektduon Flores & Prats modell av de två första byggnaderna för Råängen; Tornet och Hörnhuset, men även genom bilder och en film som närmare introducerar projektet. Här omfamnar arkitekturen landskapet med ambitioner om att ekologiska, sociala och kulturella värden behandlas utifrån den ovanligt långa tidshorisonten hos Lunds domkyrka.  

Ricardo Flores (Flores & Prats) sätter upp sina modeller på Form/Design Center. Foto Daniel Engvall

Tillsammans spänner Framtiden för kyrkorna och Råängen över den lokala och den nationella skalan, över kulturarv och framtidsspekulationer. Projekten frågar sig, från varsitt håll, hur kyrkans resurser av mark och byggnader kan inspirera diskussion om kontinuitet och transformation. Vad betyder ens förändring, när kartan består av tusentals platser och kalendern räknar till tusen år?

Halvdagskonferens

Den 16 mars äger en halvdagskonferens rum på Form/Design Center där utställningens tematik fördjupas, presenteras och diskuteras. Medverkar gör bland annat Lunds Domkyrkas kaplan Lena Sjöstrand men även forskare kopplat till ämnet. Mer info kommer i separat inbjudan.

Grafisk profil: Lisa Olausson

Cathedral Thinking öppnar den 4 februari och pågår fram till 26 mars. Utställningen produceras av Form/Design Center i samarbete med Johannes Brattgård och Råängen via White Arkitekter.

www.brattgard.se
www.raangen.se


Om Form/Design Center

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Chef verksamhetsutveckling och innehåll – Form/Design Center
Johanna Sjögren Duthy