Exhibiting Architecture, or Architectural Exhibitionism

Doktorander inom ramen för den nationella forskarskolan ResArc utforskar arkitekturutställningen både som ämne, metod och medium genom gestaltning av utställningsaffischer för fiktiva arkitekturutställningar.