Arkitektonisk slöjd

Storskalig rumsskapande slöjd eller handarbetad arkitektur. En tvärdisciplinär undersökning om hur arkitektur, slöjd, hantverk, trä och konstruktion förhåller sig till varandra. Hur kan större slöjdade objekt genom en mängdverkan skapa rumslighet? Genom att förenkla, förstora och renodla tillgängliggörs slöjden och det rumsliga skapandet. Lusten, handen och materialet avgör uttrycket på resultatet.