Arkitektonisk slöjd

Storskalig rumsskapande slöjd eller handarbetad arkitektur. En tvärdisciplinär undersökning om hur arkitektur, slöjd, hantverk, trä och konstruktion förhåller sig till varandra. Hur kan större slöjdade objekt genom en mängdverkan skapa rumslighet? Genom att förenkla, förstora och renodla tillgängliggörs slöjden och det rumsliga skapandet. Lusten, handen och materialet avgör uttrycket på resultatet.
Arkitektonisk slöjd – 1. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13899kb
Arkitektonisk slöjd – 2. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:12122kb
Arkitektonisk slöjd – 3. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:14904kb
Arkitektonisk slöjd – 4. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13163kb
Arkitektonisk slöjd – 5. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:11031kb
Arkitektonisk slöjd – 6. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:10145kb
Arkitektonisk slöjd – 7. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13701kb
Arkitektonisk slöjd – 8. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:12360kb
Arkitektonisk slöjd – 9. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:8186kb
Arkitektonisk slöjd – 10. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:12531kb
Arkitektonisk slöjd – 11. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:10939kb
Arkitektonisk slöjd – 12. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:9151kb
Arkitektonisk slöjd – 13. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:12594kb
Arkitektonisk slöjd – 14. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13441kb
Arkitektonisk slöjd – 15. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:13868kb
Arkitektonisk slöjd – 17. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:14632kb
Arkitektonisk slöjd – 18. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:9028kb
Arkitektonisk slöjd – 16. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:15136kb
Arkitektonisk slöjd – 18. Photo Daniel Engvall.jpg
Filtyp:jpeg
Licens:Media use
Storlek:9028kb