Folkform: Produktionsnoveller

Produktionsnoveller är Folkforms största soloutställning hittills. På Form/Design Center och visas ett urval av deras produktion från det senaste decenniet.