Define/Refine

Utställningen "Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World" tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism för att diskutera lokal arkitektur i en global värld.