2019-03-27 17:02Pressmeddelande

Trä – en klimatmässig, politisk och arkitektonisk fråga

null

Träbyggandet i Sverige beräknas att dubbleras under de närmaste åtta åren. Intresset för att trä ska ersätta andra byggmaterial är såväl en klimatmässig, politisk, som en arkitektonisk fråga. Arkitektur och design kan belysa och hjälpa till att problematisera och stärka utvecklingen av hållbart skogsbruk, trätraditioner och träteknologier.

Form/Design Center sätter därför fokus på trä i två parallella utställningar som tagits fram under ledning av Sveriges Arkitekter i samarbete med Svenskt Trä, Folkhem och Svenska Institutet. Utställningen Plots Prints Projections visades i Serra dei Giardini på Arkitekturbiennalen i Venedig 2018 och har nu förflyttats till Malmö. Sju arkitektkontor har arbetat med installationer i trä i ett nära samarbete med tillverkningsindustrin och i vissa fall har resultatet tänjt gränsen för vad som tidigare har varit möjligt att genomföra. Utställningen är en del av det större projektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect. Curator är Ulrika Karlsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, partner i Brrum samt professor i arkitektur på KTH i Stockholm. 

Medverkande arkitektkontor är Gran, In Praise of Shadows, Katja Pettersson &TAF, Krupinski / Krupinska, Nordmark & Nordmark,Norell / Rodhe och Space Popular.

– Utvecklingsarbete kring träbyggande är en allt bredare fråga som engagerar många och för Sveriges Arkitekter är det viktigt att i den kontexten visa på arkitekturens och arkitektens roll i framtida samhällsbyggande, säger Tove Dumon Wallsten, projektledare Sveriges Arkitekter. 

Plots Prints Projections visas tillsammans med Woodland Sweden, en utställning som presenterar framstående exempel på modern svensk träarkitektur i olika former – från det exotiskt vilda i ett ”Naturum” i Lappland till ett modernt dagis i en förort till Stockholm. Utställningen är i första hand framtagen för att visa upp svensk träarkitektur i internationella sammanhang, på ambassader och liknande, men gör nu ett nedslag på Form/Design Center i en något utökad version.

– Vi hoppas att utställningarna uppmuntrar till en diskussion och ett samtal kring trä och träbyggande. Trä som innovativt och hållbart material kommer utgöra en viktig del i gestaltandet av våra framtida livsmiljöer säger Johanna Sjögren Duthy, utställningsansvarig Form/Design Center. 

Utställningar Plots Prints Projections & Woodland Sweden
Datum:
29 mars – 12 maj 2019
Vernissage och ABAR (Sveriges Arkitekter Skåne): 28 mars kl 17.00 – 20.00
Plats: Form/Design Center

Läs mer: 
Plots Prints Projections 
Woodland Sweden

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.