2020-09-09 08:01Pressmeddelande

The Nordic Report 03 samlar Nordens skarpaste röster inom hållbar produktion och konsumtion

Den 17 november i år släpps The Nordic Report 03. Det är den tredje publikationen i det nordiska hållbarhetsprojektet SUSTAINORDIC, som genomförs med stöd av Nordiska Ministerrådet.

The Nordic Report syftar till att sprida kunskap om nordisk hållbar produktion och konsumtion i enlighet med FN:s globala Mål 12 i Agenda 2030. Med avstamp i tidigare publikationer, som lyfter goda nordiska exempel, gör The Nordic Report 03 en djupdykning för en ökad insikt och förståelse inom ämnet. Tolv fördjupade fenomen såsom systemskiftet från linjär till cirkulär ekonomi, det avfallsfria samhället och framtidens transporter och mat med flera, diskuteras och kommenteras av Nordens skarpaste röster inom området hållbar produktion och konsumtion. 

The Nordic Report vill vara en ögonöppnare för att påverka såväl nationella som internationella politiska riktlinjer. Att Norden i flera avseenden ligger i framkant inom hållbar utveckling ger ett särskilt ansvar att föra frågan framåt. Ett systemskifte pågår. Publikationen är tänkt att spegla områdets komplexitet, där diskussion och varierande perspektiv får ta plats för att inspirera och uppmana till handling. Hur kan avfall redan i ett tidigt stadium av produktutvecklingen designas bort eller minimeras? Hur används delningsekonomin inom transportsektorn på bästa sätt? Och hur försäkrar vi oss om att nya återvinningsprocesser blir hållbara, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt?

Det finns inte ett gyllene svar – istället finns det hundratals. Men det är ont om tid. Det har aldrig varit viktigare och mer brådskande än idag att lyfta frågor kring hållbarhet. Den nu pågående pandemin har visat på bred politisk handlingskraft – det måste också kunna gälla klimatpolitiken!

Målgrupp för The Nordic Report 03 är internationella beslutsfattare inom politik och näringsliv såväl som inom design, arkitektur, media, kultur, utbildning och forskning. The Nordic Report har redan fått stor spridning runtom i världen. 

Exempel på röster som hörs i The Nordic Report 03:

  • Sony Kapoor – ekonom och chef för tankesmedjan Re-Define, Norge
  • Therese Hugstmyr Woie – norsk klimataktivist 
  • Hanna De La Motte – materialforskare och projektledare på RISE, Sverige
  • Pasi Vainikka – VD och medgrundare av Solar Foods, Finland

The Nordic Report 03 lanseras i ett nytt och spännande koncept online på SUSTAINORDIC:s hemsida den 17 november kl. 12:00 (GMT+2). 

“There is a global need for sustainable solutions now as a green recovery from the covid-19 pandemic is high on the agenda. Many Nordic countries have recently launched their circular economy strategies and roadmaps, and there are plenty of inspiring Nordic solutions that can accelerate the transition to a circular economy. The Nordic Report is a great platform to present these solutions not only in the Nordics but internationally too.” Kari Herlevi, Project Director, Circular Economy, SITRA, Finland

“We can make the paradigm shift happen and go circular today – if we set our minds to it. SUSTAINORDIC is one great example of this.” Hrund Gunnsteinsdóttir – VD Festa och filmregissör, Island

“If we all contribute and collaborate, we can also make an incredibly big change. SUSTAINORDIC stands for a Nordic collaboration, something I think we need more of.” Jan Christian Vestre – VD Vestre, Norge

VAD
SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s globala Mål 12 i Agenda 2030. Projektets utgångspunkt är ett gemensamt manifest med tolv underliggande delmål. I manifestet har Mål 12 tolkas till mer konkreta handlingsplaner i linje med nordiska värderingar och kultur. 

VEM
SUSTAINORDIC är ett nätverk mellan sex nordiska design- och arkitekturinstitutioner. Sveriges nationella centrum för arkitektur och design – ArkDes (SE) och Form/Design Center (SE) är projektägare med DOGA – Design og Arkitektur Norge (NO), DAC – Danish Architecture Center (DK), Design Forum Finland (FI) och Iceland Design and Architecture (IS) som samarbetspartners. Projektet startades 2015 med stöd av Nordiska ministerrådet. 

VARFÖR
Norden ligger i framkant när det gäller hållbar utveckling. Syftet med SUSTAINORDIC är att samla och sprida goda nordiska initiativ inom hållbar produktion och konsumtion internationellt, samt att stimulera till utveckling av nationella riktlinjer inom området. 

HUR
Nätverkets parters samlar initiativ kring hållbar produktion och konsumtion från de nordiska länderna. Initiativen sammanställs och struktureras i enlighet med manifestets delmål och presenteras i The Nordic Report. Publikationen sprids sedan i de nordiska ländernas respektive nätverk för att nå läsare över hela världen.

sustainordic.com

The Nordic Report 03 är formgiven av The New Division. Redaktör är Marie Skoglund reportage. Illustrationer: Andréason & Leibel.

Har du frågor om SUSTAINORDIC och publikationerna The Nordic Report 01, 02, 03 hör gärna av dig till Josefin Tissingh, josefin.tissingh@arkdes.se eller Helena Uesson, helena@formdesigncenter.com.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.