2020-01-29 11:46Pressmeddelande

The Nordic Report 02 – en ögonöppnare kring hållbar konsumtion och produktion

I februari 2020 släpps The Nordic Report 02. Publikationen är en sammanfattande omvärldsbevakning och djupdykning inom FN:s globala mål 12 – hållbar produktion och konsumtion. Ett begynnande systemskifte pågår i de nordiska länderna, vilket är utgångspunkten för publikationen som inspirerar med goda exempel och fördjupande expertintervjuer. The Nordic Report 02 är en del av projektet SUSTAINORDIC som syftar till att sprida kunskap om nordisk hållbar produktion och konsumtion i enlighet med Agenda 2030.

”De nordiska länderna behöver stå enade inför den stora utmaningen att förändra konsumtionsvanor och förbättra produktionsprocesser. Vi behöver lära och inspireras av varandra”, säger Josefin Tissingh, projektledare på ArkDes.

”I Norden har vi kommit en bit på vägen och The Nordic Report 02 är en viktig kanal för att kommunicera och nå ut, både internationellt och nationellt. Vi vill inspirera fler länder till att göra mer – på nya sätt”, säger Helena Uesson, projektledare på Form/Design Center.

Tre perspektiv på hållbar produktion och konsumtion tas upp i The Nordic Report 02 – industri, akademi och politik. Den övergripande frågan är hur olika typer av organisationer, företag och konsumenter tar sig an de stora utmaningarna inom området med hjälp av nya nationella riktlinjer, alternativa processer och metoder, mer miljövänliga material och systemförändringar inom design, kultur, arkitektur och hållbar samhällsbyggnad. Årets publikation utforskar viktiga och högaktuella ämnen såsom bio- och cirkulär ekonomi, AI, hållbar upphandling samt nudging för att nämna några. Vikten av tvärdisciplinära samarbeten för att komma vidare i arbetet mot mål 12 går som en röd tråd genom publikationen. Det samma gäller det kulturella perspektivet som genomsyrar hela projektet SUSTAINORDIC.

”Problematiken är enorm, för varje enskild soppåse som slängs har det uppstått 80 soppåsar någonstans i världen för att producera det som slängdes”, berättar miljöpedagogen Rustan Nilsson från Sysav som medverkar i publikationen.

”Det är först när vi lyckas medvetandegöra människors konsumtionsmönster som vi faktiskt kan förändra”, säger Natalie Green, VD på Doconomy, i The Nordic Report 02.

Konsumtionsfrågan sträcker sig från det egna inköpet av dagligvaror till den samlade offentliga upphandlingen. Hur kan specifika resurser användas som verktyg för att ställa om till en mer hållbar konsumtion samt påverka producenter att ställa om till en hållbar produktion? Liksom att via det egna inköpet av produkter och tjänster bli mer medveten om de val man gör och om hur de påverkar klimatet för att sedan via plånboken påverka producenter och butiker. Vilka ideal styr konsumtionen idag och hur kan de förändras mot en mer hållbar konsumtionskultur?

Målgrupp för The Nordic Report 02 är internationella beslutsfattare inom politik och näringsliv såväl som inom design, arkitektur, media, kultur, utbildning och forskning. Publikationen sprids via nordiska myndigheter och på andra relevanta mötesplatser i Norden, Europa och globalt.

The Nordic Report 02 är formgiven av Jakob Trollbäck, The New Division. Redaktör är Marie Skoglund/Marie Skoglund reportage.

Lanseringsdatum: The Nordic Report 02

Om SUSTAINORDIC
SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion. Projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och ska huvudsakligen sprida nordiska kunskaper och erfarenheter internationellt. Projektet tar sin utgångspunkt i FN:s globala mål 12 i Agenda 2030. Medverkande parter är ArkDes och Form/Design Center i Sverige, Design Forum Finland, DOGA i Norge, DAC, Dansk Arkitektur Center i Danmark samt Iceland Design Centre. Initiativtagare och projektägare till SUSTAINORDIC är ArkDes och Form/Design Center. ArkDes är projektets förvaltningsorgan.

Läs mer på www.sustainordic.com där du också kan förbeställa kommande publikationer.

Har du frågor om SUSTAINORDIC och publikationerna The Nordic Report 01 & 02 hör gärna av dig till Josefin Tissingh, josefin.tissingh@arkdes.se eller Helena Uesson, helena@formdesigncenter.com.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.