2020-09-09 15:11Pressmeddelande

Statligt bidrag till Form/Design Center blir nu permanent

I en pressträff idag meddelar kulturminister Amanda Lind och biträdande finansminister Per Bolund att Form/Design Center tilldelas 3 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2021. Det tillfälliga statliga bidrag till verksamheten som har löpt över tre år, blir nu permanent.

Att bidraget nu blir permanent ger Form/Design Center ännu bättre förutsättningar och större möjligheter att fortsätta sitt arbete som mötesplats och nod för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige, säger kulturminister Amanda Lind.

2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö. I utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” som kom 2016 lyftes behovet av regionala noder med uppdrag att hantera ämnena arkitektur, form och design. Den pekade också på behovet av att ta vara på kunskaper i olika delar av landet liksom behovet av att brett skapa möjligheter till ett genomslag av en nationell strategi via dialog, samverkan och utvecklingsarbete.

– Det känns så fantastiskt att få ett fortsatt stort förtroende för Form/Design Center som mötesplats i södra Sverige, att det regionala perspektivet blir allt viktigare i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi kan nu kraftsamla och fortsätta att utveckla noduppdraget för gestaltad livsmiljö, utveckla vår verksamhet och mötesplatsen i samverkan med Region Skåne, Malmö stad och angelägna aktörer. Detta permanenta uppdrag och finansiering ger utrymme för en kontinuitet och ett fördjupande perspektiv mot bransch och civilsamhället, säger Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center.

Propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö" presenterades i februari 2018 av dåvarande kultur-, miljö- och bostadsministrarna. Politiken tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande. Gestaltad livsmiljö ska, enligt politiken, ses som ett sammanhållet område där alla dessa perspektiv samspelar och berikar varandra.

Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.