2019-09-09 10:44Pressmeddelande

​SPOK:s digitala plattform utökas till hela Sverige

null

Tillväxtverket har, i enlighet med regeringens ambition att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige, beviljat SPOK medel för att expandera till hela landet. SPOK (www.s-p-o-k.se) har hittills haft Skåne som utgångspunkt och syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Under sex månader kommer ett intensivt arbete bedrivas för att utveckla den befintliga, digitala plattformen så att den anpassas till sin nya kostym.

– Vi har under åren sett vilken oerhört positiv effekt SPOK har haft i Skåne. Att vi nu fått möjligheten att sprida modellen över hela landet är fantastiskt, säger Jenny Nordberg, grundare och kreativ ledare SPOK.

Det finns flera indikatorer som påvisar att tillverkningsplattformar är nästa logiska utveckling inom tillverkningsindustrin. Fler företag ser möjligheterna med lokal tillverkning – därmed växer behovet av att samla dessa verksamheter på ett ställe så att de blir mer tillgängliga.

SPOK kommer med den utökade digitala plattformen ytterligare kunna synliggöra lokala tillverkare och på så vis skapa fler möten och förenkla samarbetet mellan kreativa näringar och industri. Dessa möten kommer i förlängningen generera företagsamhet för både innovativa företag och tillverkningsindustrin.

– SPOK är en viktig satsning i Form/Design Centers strategi för att nå våra mål som nationell nod i Sydsverige. Med SPOK adresserar vi mål 12 i Agenda 2030, hållbar konsumtion och produktion, och fokuserar på att bevara kunskap i Sverige. Flera regioner har visat stort intresse för SPOK och att vi nu kan växla upp och nå ut till hela Sverige är stort, säger Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center.

Målet med satsningen är att sprida plattformen nationellt med hjälp av ett nätverk av självgående, regionala hubbar som administrerar listningen av företag lokalt. Utvecklingen av plattformen är planerad att genomföras under hösten 2019 och lanseras under designveckan i Stockholm i februari 2020.

SPOK är grundat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Initiativet lanserades för första gången i februari 2016 med stöd av Region Skåne, Malmö Stad och Länsstyrelsen Skåne. Idag drivs SPOK från Form/Design Center i Malmö som är huvudman för projektet. Anna Gudmundsdottir är projektledare. Marcus Brunström är nyanställd projektassistent med fokus på att driva utvecklingen av den digitala plattformen.

Tillväxtverkets bidrag sker inom ramen av utlysningen för utveckling av industrialiseringshubbar inom det nationella programmet Tillverkning i Sverige.

Mer information:
https://www.formdesigncenter.com/projekt/spok-samtida-produktion-och-konsumtion

Kontaktpersoner:
Anna Gudmundsdottir, projektledare Form/Design Center
Tel: 0704-61 12 58
anna@formdesigncenter.com

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.