2023-10-03 14:21Pressmeddelande

SPOK tilldelas utmärkelsen Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö

SPOKFr. v. Anna Gudmundsdottir projektledare Form/Design Center, Jenny Nordberg grundare och kreativ ledare, Andreas Kojcevski Hansson, koordinator Form/Design Center. Foto: Daniel Engvall.

SPOK – Samtida produktion och konsumtion är stolt mottagare av priset Årets Strålkastare 2023. Utmärkelsen delas ut vid den årliga nationella konferensen för gestaltad livsmiljö som samarrangeras av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd på ArkDes i Stockholm den 3 oktober 2023.

SPOK är en rikstäckande digital plattform för hållbar produktion och konsumtion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Form/Design Center leder utvecklingsarbetet med hjälp av ett nätverk av självgående regionala hubbar runt om i landet.

Motivering:
"SPOK är en levande plattform som kontinuerligt formas av och utvidgas genom sina användare. Genom att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter på detta sätt skapas nya erfarenheter inom tillverkningsindustrin, som i sin tur kan leda till nya innovationer - vilket breddar vad gestaltad livsmiljö kan vara. Arbetet rymmer en långsiktig och medveten avvägning mellan olika perspektiv och värden för en hållbar framtid, en mer lokal och resilient ekonomi samt stärkta lokala sociala nätverk. SPOK väcker aktuella frågor om hållbar tillverkning, produktion och konsumtion, och skapar genom samverkan inom tillverkningsbranschen rum för nya, innovativa lösningar. Plattformen bygger på hantverk och kunskapsöverföring, vilket rimmar väl med årets konferenstema. Genom sitt arbete skapar SPOK en rörelse som likt en snöboll inkluderar allt fler i syfte att stärka arbetet med gestaltad livsmiljöer runt om i hela landet".

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd genomför årligen en gemensam konferens om gestaltad livsmiljö på ArkDes i Stockholm. Konferensen riktar sig till de som arbetar inom området på kommunal, regional och statlig nivå inom akademi eller som privat aktör.

Om SPOK
SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Initiativet lanserades i februari 2016 i Skåne. SPOK har genomförts med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Länsstyrelsen Skåne och Tillväxtverket. SPOK Sverige har sin utgångspunkt från Form/Design Center i Malmö som är huvudman för projektet med Anna Gudmundsdottir som projektledare.

Läs mer om SPOK:
https://formdesigncenter.com/projekt/spok-samtida-produktion-och-konsumtion
https://s-p-o-k.se


Om Form/Design Center

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. I en unik kulturhistorisk miljö i centrala Malmö kan du uppleva utställningar, workshops och föreläsningar, eller besöka butiken och tidskriftscaféet. Form/Design Center är en plattform för branschen och driver olika hållbarhetsprojekt. Form/Design Center är utsedd av regeringen som nationell nod för gestaltad livsmiljö och officiell partner i New European Bauhaus. Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form och drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Projektledare – SPOK, Form/Design Center
Anna Gudmundsdottir