2020-02-05 11:00Pressmeddelande

Southern Sweden Design Days – ett nytt internationellt designevent i Malmö

I maj 2021 hålls första upplagan av Southern Sweden Design Days – ett nytt internationellt designevent i Malmö. Southern Sweden Design Days öppnar dörrarna till den kreativa sydsvenska designregionen och bjuder in deltagare och besökare från hela världen.

Southern Sweden Design Days 2021 är startskottet för ett årligt återkommande event som synliggör och bygger kunskap kring design – med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar fylls staden med utställningar, seminarier, nätverksevent och festligheter på en mängd olika platser. Southern Sweden Design Days arrangeras av Form/Design Center – den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige.

Öppet för alla – fri entré 
Southern Sweden Design Days är öppet för besökare i alla åldrar – fri entré. Eventet riktar sig till en designintresserad allmänhet såväl som professionella besökare. Deltagarna är verksamma inom design, arkitektur och konsthantverk, såsom enskilda utövare, kontor, studios och kollektiv; producenter och företag aktiva inom designområdet; högskolor/universitet, kulturinstitutioner, branschorganisationer och föreningarBåde nationella och internationella aktörer är välkomna att delta.  

Main locationLokstallarna i Kirseberg
Southern Sweden Design Days main location blir i år Lokstallarna i Kirseberg – där formgivare, skaparkollektiv, universitet och innovativa företag får möjlighet att ställa ut. Lokstallarna har en stark personlighet och historia. På 1930-talet var den gamla järnvägsverkstaden Malmös näst största arbetsplats. Idag har lokalerna fått ett nytt liv och fungerar som ett pulserande kultur- och hantverkscenter. Main location kommer även att utgöra plats för invigningsfest, presslounge, föredrag, workshops mm.  

Tema 2021
Temat för Southern Sweden Design Days 2021 är ”1 + 1 = 3”.  Årets tema uppmuntrar till samarbeten och korsbefruktningar med syfte att lyfta fram regionens öppenhet. Temat kan ses som en symbol för synergi och hållbarhet – för att lösa existerande och framtida utmaningar behövsamarbete, innovation och nya ekvationer skapas. Temat är öppet för tolkning – det kan vara ett möte mellan olika material eller tekniker som bildar en ny helhet, det kan vara olika uttryck och stilar som kombineras på ett nytt sätt eller olika branscher eller discipliner som samverkar etc. 

Utvalda projekt 2021 
Artifacts
Art + Fact = Artifacts
Stoft Studio – www.stoft-studio.com
Olof Werngren
Vilka artefakter lämnar vi efter oss för framtidens arkeologiska utgrävningar? Har våra fysiska minnen förlorat mot de immateriella eftermälen som skapats i en digital värld? I Art + Fact = Artifacts visas en installation av designstudion Stoft Studio och ljus- och videokonstnären Olof Werngren med musik specialkomponerad av Karl Arvidson. Utställningen bjuder in åskådaren till ett naturhistoriskt museum från framtiden med artefakter och lämningar efter vårt postfaktiska samhälle. Människan påverkar naturen till den grad att gränserna för vad som är naturligt och vad som är konstgjort håller på att suddas ut, och en framtid där konstgjorda ekosystem är det enda naturliga känns nära.

Dumt Café
Fika + Keramik = Dumt Café
Siri Skillgate – www.skillgate.se

Ebba Tham
Andreas Kojcevski Hansson – www.a-k-h-se
Hur ser ett café ut där DUM KERAMIK hör hemma och vilken form tar sig DUM KERAMIK på ett café? Dumt café iscensätter den värld där Siri Skillgates keramikprojekt DUM KERAMIK existerar. I projektet DUM KERAMIK undersöker hon hur olika industriella processer kan omtolkas i småskalig lokal egenproduktion. Dumt Café är en interaktiv och platsspecifik produktion till Southern Sweden Design Days av och med Siri Skillgate, Ebba Tham och Andreas Kojcevski Hansson.

Design and Posthumanism Network
Multispecies + Future-making = Design and Posthumanism Network
Petra Lilja – www.petralilja.com 
Erik Sandelin 
The Un/Making Studio (Li Jönsson, Kristina Lindström, Åsa Ståhl) – www.unmakingstudio.se
Design and Posthumanism Network är en grupp designers och forskare, med bas i Sverige och närliggande regioner, som har samlats med syftet att försöka besvara samtida globala utmaningar. De vill nära sin nyfikenhet kring och övertygelse om att designers på ett bättre sätt måste ta hänsyn till alla jordens varelser och organismer utöver oss människor, som andra djur, växter, och allt där emellan. Tillsammans vill de utforska hur designpraktik, utbildning och forskning kan växa och frodas i kontakt med posthumanism – och hur designmässiga kompetenser, metoder och förhållningssätt på samma gång kan bidra till posthumanism. Under Southern Sweden Design Days kommer tre pågående projekt att presenteras samt en paneldiskussion med nätverkets sydsvenska medlemmar att hållas.

Formgivarpodden
Design + Life = Formgivarpodden
Kajsa Willner – www.kajsawillner.com

Karin Olu Lindgård – www.butlerlindgard.com
Sveriges enda podcast om livet som designer och vad det innebär. Varannan vecka pratar textilformgivaren Karin Olu Lindgård med industridesignern Kajsa Willner om ämnen som berör design.

H.O.L – Cyber Atelier
HI-TECH + LOW TECH = H.O.L – Cyber Atelier
HI ON LIFE – www.hionlifebrand.com

Release av konceptet HI ON LIFE – CYBER ATELIER, ett virtuellt skrädderi med Skåne som bas och världen som arena, där traditionellt hantverkskunnande + ny teknik = ett system för hållbar produktion av kundspecifika plagg. H.O.L CYBER ATELIER ackompanjeras av en utställning med bilder skapade av IRIKA (www.irika.se) och HI ON LIFE i samarbete, där hållbar design blir en njutning för ögat.

Knöl
Mat + Konst = Knöl
Louise Hederström – www.louisehederstrom.com

Restaurang SMAK – www.smak.info
I ett samarbete med Restaurang SMAK på Malmö Konsthall kommer designern Louise Hederström att lyfta fram de råvaror som restaurangen använder, lokalproducerade och valda efter säsong. Resultatet blir lokalt producerade objekt gjutna i brons hos Rosengrens metallgjuteri.

Non-human knowledge
Data + Artificial intelligence = Non-human knowledge
Schultz Lindberg – www.schultzlindberg.se
Det finns ett stort glapp i förståelsen mellan tekniken som vi använder idag och den teknik som kommer att finnas runt omkring oss inom en snar framtid. Artificiell intelligens i kombination med utvidgningen av digitalisering, automatisering och robotisering har en närmast självskriven roll i teknikutvecklingen. Men i samma takt som ny teknik utvecklas, implementeras också dess följder i den mänskliga kulturen. När jobben försvunnit, meningen med tillvaron urholkats och tekniken är fullt utvecklad – vad blir då människans roll?

Risokompis
Risografi + Främling = Risokompis
Ca. 30 utställare, ett urval:

John Schulisch - www.johnschulisch.com
Johan Elmehag - www.johanelmehag.com
Viktor Ekblom - www.viktorekblom.com
Fredrik Wiedel - www.frederikwiedel.com
Siri Ahlström - www.siriahlstrom.com
Marcus Gestré
RISOKOMPIS är ett kreativt samarbetsprojekt där två okända deltagare paras samman för att designa en affisch ihop. Affischerna skapas individuellt på ett gemensamt ämne där deltagarna inte får se vad den andra skapat förrän de två alstren är tryckta ovanpå varandra. Affischerna trycks med hjälp av en Risograf där varje deltagares alster utgör ett lager och en färg på affischen. Arbetssättet öppnar upp för en korsning av estetiska uttryck och spännande missöden och leder verkligen till ett 1+1=3 resultat där det skeva och udda uppskattas. Deltagarna får en naturlig ingång till att lära känna varandra och uppmuntras genom projektet till fortsatta samarbeten.

The rhythm is not OK
The rhythm is not OK
Mode + Dans = The rhythm is not OK
OKULT/Lisa Lou Berggren - www.okult.se
Naemi Gustavsson – www.naemigustavsson.cargo.site

Lisa Mårtensson/Absurdum Temporary Art
The rhythm is not OK är ett möte mellan dans-performance och mode som undersöker hur materialet och formen är i rörelse samt hur vår verklighet är i rörelse. Det grundar sig i vår vardag, utifrån en person som bejakar vår högteknologiska tid och en som lever utanför teknologin. Vad har dessa kroppar för rörelser och vad händer i deras relation till varandra? Tid är väsentlig, det sker en pendling mellan snabbt och långsamt som också relateras till hållbarhetskrav inom textil- och modeindustrin. Vilken tid ger vi till en produkt och hur värdesätter vi tid?

What Matter_s 2.0
Waste + Design = What Matter_s 2.0
Carl-Ludvig Svensson + Vida

Henriksson & Lindgren + Kiviks MusteriKajsa Willner + Stora Enso
LAB LA BLA & Natural Material Studio + Ballingslöv
Louise Hederström + Finja Prefab
M&E + Movomech
Genom projektet What Matter_s 2.0 paras sex designers och sex tillverkare ihop för att att utifrån tillverkarnas spill/restmaterial som resurs utveckla nya hållbara material. Syftet med denna satsning är att påvisa innovationskraften hos interdisciplinärt samarbete. Med What Matter_s 2.0 tar vi ett steg närmare implementerade lösningar och möjlighet till produktion och kommersialisering. Formgivare ges möjlighet till kontakt och samarbete med större företag i regionen, och företagen ges möjligheten att se vinningen med att implementera ”design thinking” som metod för utveckling.

Assemblage
Metall + Performance = Assemblage
Jenny Nordberg – www.jennynordberg.se
Olsson & Gerthel – www.olssongerthel.se
Jenny Nordberg har under lång tid experimenterat med olika typer av metallbearbetning. Dessa utforskningar har nu utvecklats till en assemblage-liknande metod där olika typer av metaller fogas samman samt helt eller delvis ytbehandlas. All metall som används är överblivet material från olika underleverantörer till Olsson & Gerthel. Olika objekt växer fram när Jenny Nordberg jobbar i den temporära verkstaden som byggs upp hos Olsson & Gerthel.

På Southern Sweden Design Days kommer vi även att få se Above, Blå Station, Förstberg Ling & Ali Atie, Glen Baghurst, IDAS (International Designers and Architects in Sweden), Lisa Hilland, Lunds universitet, Malmö universitet, Massive Entertainment, Sony, Swedese, Swedish Ninja, Wang & Söderström och så mycket mer.

Bilder till utvalda projekt och Southern Sweden Design Days i sin helhet finns i vårt presskit.


 

Presslunch på Stockholm Furniture & Light Fair
DATUM:
Onsdag 5 februari 12:00–13:00
PLATS: Stockholm Furniture & Light Fair: Konferensrum K15 (plan 2)
Stockholmsmässan, Mässvägen 1 Älvsjö
LUNCH: Lätt vegetarisk lunch ingår.
ANMÄLAN: Anmäl dig senast den 31 jan. till marina@formdesigncenter.com
PRESSACKREDITERING: För att komma in på mässan behöver du ackreditera dig i förväg. Ansök om ackreditering här >>

Mer information:  
Läs mer på southernswedendesigndays.com och formdesigncenter.com 

För frågor kontakta: 
Terese Alstin, Form/Design Center 
0739-94 90 19
terese@formdesigncenter.com 

 

SSDD Partners 2021

 

 

 Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.