2020-06-05 05:33Pressmeddelande

Regionens arkitekt- och designutbildningar i gemensam examensutställning på Form/Design Centers digitala plattform

Sedan 2012 har Form/Design Center varje år samlat regionens arkitekt- och designutbildningar i en gemensam fysisk vårutställning. I år ser det annorlunda ut – sju utbildningar från tre universitet presenterar istället årets examensprojekt på en digital plattform.

Studenternas examinationer har till följd av Covid-19 skett på nya sätt och studenterna har utöver sina modeller och uppsatser satt samman digitala redovisningar som nu samlas under paraplyet Examen 2020 på Form/Design Centers play-kanal: play.formdesigncenter.com. Materialet kommer även presenteras på Form/Design Center under sommaren.

– För Form/Design Center är det viktigt att trots rådande omständigheter samla och framförallt synliggöra regionens arkitekt- och designutbildningar. Genom att tillgängliggöra studenternas arbeten digitalt kan dessutom fler, oavsett var man befinner sig i landet, ta del av innehållet. I normala fall hade vi fyllt hela huset med studentarbeten och arrangerat en stor vernissagefest på gården. I år blir det istället livesänd invigning med representanter från de sju utbildningarna, säger Johanna Sjögren Duthy, utställningsansvarig på Form/Design Center.

Våren 2020 har inneburit stora utmaningar för både lärare och studenter på landets högskolor och universitet. Institutionerna har varit tvungna att hitta andra vägar att handleda och examinera sina studenter, som i sin tur har behövt ta ett stort eget ansvar för att hantera de nya villkoren.

– När lektionssalar, ritsalar och verkstäder tömts saknar vi spontana diskussioner och känslan att hålla en prototyp i handen. Samtidigt är vi positivt överraskade och stolta över de goda resultat vi ser i kölvattnet av krisen. Studenterna har utmanat sig själva genom att hitta nya arbetssätt och utveckla nya färdigheter. Learning by doing har fått en ny betydelse och designerns roll som nyskapande har på riktigt prövats. Vi lärare har fått många nya uppslag och idéer som vi kommer kunna ta med oss, säger Charlotte Sjödell, senior lecturer på Industridesignskolan vid Lunds universitet.

Liksom vid tidigare års samlingsutställningar går det att se tendenser och strömningar bland studenternas projekt; i år märks ett fokus på att identifiera, utforska och ifrågasätta normer liksom att möjliggöra för användare att själv påverka produkter och miljöer – här har barn varit en viktig målgrupp. Även hållbarhet och resursoptimering har stått på agendan, både vad gäller nya produkter och i arbeten med branding och kommunikation av dessa. Att hjälpa användare att göra bra val, ”nudgning”, märks i flera projekt samt också att bistå med miljöer och hjälpmedel för avslappning, vila och rekreation. En omsorg om människa och miljö bådar gott för framtiden.

Några röster från studenter vid Industridesignskolan vid Lunds universitet om vad våren 2020 inneburit;

Att arbeta hemifrån har satt dagen i en helt ny rytm. På många sätt har det varit en bra övning i hur livet som frilansare eller designkonsult kan se ut. När man inte haft tillgång till verkstäder eller stora arbetsytor har ens improvisationsförmåga utmanats på ett helt nytt sätt. Svårt och spännande på samma gång.  / Jacob Alm Andersson

Jag tycker att Corona har utmanat oss att skapa på nya sätt. Man blir lätt bortskämd med verkstäder och dylikt som egentligen inte är givna i arbetslivet heller. Pandemin lyfter helt klart fram betydelsen av digitala verktyg för oss studenter. / Karoline Müller

Något en insett är hur påverkad en blir av att dagligen arbeta i en gemensam ateljé och kontinuerligt träffa klasskamrater nu när dessa tillfällen begränsats pga COVID-19, både för motivation, inspiration och kunskapsutbyte. / Alexia Phil

Jag tycker att situationen har påverkat mig mycket som snart nyexaminerad industridesigner på väg ut i arbetslivet. Det finns få tillfällen att diskutera detta med kurskamrater och master studenter som varit i samma situation tidigare. Kandidatprojektet har även blivit påverkat då möten med användare och användartester har varit svårt att utföra. Många projekt har haft som mål att involvera användare i processens olika steg vilket blivit svårt att lösa då fysiska möten begränsats. / Anna-Maria Nilsson

I avsaknaden av kurskamrater och dagliga diskussioner tycker jag att man blev tvingad att lära sig nya sätt att arbeta vilket är positivt men det har även satt ens färdigheter i perspektiv och en inser vad som krävs för att klara av att arbeta självständigt i ett projekt som detta. / Molly Lindgren

 

Tycker det varit svårt då "everyday" snacket med diskussioner, feedback och bolla ideer med klasskompisarna försvunnit väldigt mycket. Något som bidrar positivt väldigt mycket till designprocessen i vanliga fall. Dock så har man verkligen fått möjlighet att utveckla sina datorkunskaper i olika program vilket varit otroligt lärorikt och bra. / Linn Höije Pettersson 

Medverkande skolor och utbildningar:


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.