2021-02-23 11:49Pressmeddelande

Regionala hubbar ansluter sig till det skånska initiativet SPOK – en nationell plattform som möjliggör lokal produktion

2020 lanserades SPOK Sverigeen rikstäckande plattform för att möjliggöra lokalproducerad design i hela landet. Nu presenteras de första regionala hubbarna som anslutit sig till det nationella nätverket och som påbörjat arbetet med att kartlägga tillverkare, experter och material i sin region.  

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Under 2020 expanderade den skånska plattformen efter att Tillväxtverket beviljade SPOK medel för att stärka förutsättningarna för industrialisering och tillverkning i Sverige. Målet med satsningen var att sprida plattformen nationellt med hjälp av ett nätverk av självgående, regionala hubbar som administrerar listningen av företag lokalt. SPOK är grundat av designern Jenny Nordberg och drivs av Form/Design Center i Malmö. 

"Att fler regionala hubbar nu ansluter sig till SPOK-nätverket är en fantastisk möjlighet för formgivare i hela landet att i större utsträckning kunna arbeta med lokal och designdriven tillverkning. När nätverket växer skapas möjligheter till kunskapsspridning och synergier mellan tillverkningsindustrin och designbranschen. Vi får även möjlighet att knyta ännu fler unika tillverkningsmetoder till plattformen  metoder som kanske endast kan utföras av några få personer i Sverige.” säger Anna Gudmundsdottir, projektledare SPOK på Form/Design Center.  

Förutom lansering av listade tillverkare i de olika regionerna planerar hubbarna flertalet projekt och satsningar under året för att stärka det kreativa näringslivet i sin respektive region. 


SPOK
 Västra Götaland 
Lansering av listade tillverkare den 1 mars 2021. 
SPOK i Västra Götaland har som ambition att lista minst 60 tillverkare på plattformen innan 2021 är slut. Idag är runt 15 tillverkare från regionen listade och fler på väg in. Den 1 mars lanserar SPOK Västra Götaland sin del av den digitala plattformen och det betyder att från och med då går det att söka tillverkare även från Västra Götaland. 

Under våren fortsätter Västra Götaland arbetet med att hitta tillverkare och sprida plattformen till kreatörer och andra intresserade i regionen. Ambitionen är att initiera samarbeten mellan kreatörer och tillverkare innan sommaren och i anslutning till det kommer SPOK Västra Götaland hålla en lansering. 

SPOK Västra Götaland drivs av Dacapo Mariestad/Artifex och Svensk Form Väst i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling. Huvudfinansiär är Västra Götalandsregionen. 

Kontakt: 
Anna Elzer Oscarson, projektledare för SPOK Västragötaland
anna.elzer-oscarson@s-p-o-k.se

Matilda Lindvall, projektledare för SPOK Västragötaland
matilda.lindvall@s-p-o-k.se

Läs mer om SPOK Västra Götaland på hemsidan och på @s_p_o_k_v_g.  


SPOK
 Blekinge

Digitalt lanseringsevent den 25 mars 2021. 
SPOK Blekinge har idag över 15 tillverkare från regionen listade och fler på väg in. Den 25 mars håller Region Blekinge ett digitalt lanseringsevent. SPOK Blekinge berättar om konceptet, lanserar listade tillverkare och berättar hur de arbetar aktivt med etableringen samt vilka möjligheter som SPOK Blekinge kan ge. Vi får även lyssna på inbjudna talare från Almi, formgivaren Louise Hederström och Blekingeföretag som speglar sina idéer kring möjligheterna med SPOK. Anmäl dig här ››

SPOK Blekinges testpanel  
Region Blekinge söker företag verksamma inom form- och designområdet som vill vara med i SPOK Blekinges testpanel. Företag med ett utvecklingsinriktat arbetssätt som vill hjälpa till att utvärdera och förfina konceptet. Läs mer här ››

SPOK Blekinge drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank. Huvudfinansiär är Region Blekinge. 

Kontakt:
Görel Abramssonkulturstrateg Kultur och bildning/Region Blekinge 
gorel.abramsson@regionblekinge.se  

Hanna Nilsson, strateg Regional utveckling/Region Blekinge 
hanna.nilsson@regionblekinge.se  

Martin Johansson, Techtank – tekniskt ansvarig för SPOK Blekinge
blekinge@s-p-o-k.se 

Läs mer om SPOK Blekinge på här ››


SPOK
 Halland
Lansering våren 2021.
Konceptet SPOK lanseras i Halland under våren 2021. SPOK Halland blir den fjärde ”hubben” som ansluts till projektets nationella nätverk och dess digitala plattform. SPOK Halland har nu börjat arbetet med att lista tillverkande företag, allt från slöjdare till små industrier, som vill och kan ta uppdrag att tillverka prototyper eller mindre serier. 

SPOK Halland drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum. Huvudfinansiär är Region Halland. 

Kontakt: 
halland@s-p-o-k.se  

Läs mer om SPOK Halland på hemsidan och på @s_p_o_k_halland.


SPOK
 Skåne
Grundades i februari 2016.
SPOK lanserades i Skåne i februari 2016. Sedan dess har över 120 tillverkande företag i Skåne listats på plattformen och flertalet projekt har genomförts, däribland studieresor, speed-dating, utställningar, seminarium, souvenirkollektion och materialsamling. 

SPOK Skåne och SPOK Sverige drivs med Form/Design Center som huvudman. Anna Gudmundsdottir är projektledare och har arbetat med SPOK sedan projektet lanserades. SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Satsningen har genomförts med stöd av Region Skåne, Malmö Stad och Länsstyrelsen Skåne. 


Mer information och pressbilder: 
s-p-o-k.se 
Pressbilder för nedladdning hittar du här ›› 

Följ SPOK i sociala medier: 
Instagram
Facebook


Ämnen: SPOK

Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.