2024-03-26 07:25Pressmeddelande

Planetary Boundaries – nytänkande design och arkitektur som minskar vår planetära påverkan

Planetary Boundaries

Den 13 april öppnar 'Planetary Boundaries – Rethinking Architecture and Design' på Form/Design Center i Malmö – en utställning där du kan uppleva forsknings- och utvecklingsprojekt som ur olika perspektiv reflekterar över byggnadsmaterial och den byggda formens potential.

De senaste årens händelser har manifesterat vad vetenskapen länge förutspått – klimatförändringarna har blivit en uppenbar, glödhet sanning. Klimatet förändras och detta påverkar planeten. Inverkan av mänsklig aktivitet på planetens ekosystem kan nu tydligt märkas i den globala miljöns tillstånd. Klimatförändringar är inte en eventualitet; de är redan här. 

Det Kongelige Akademi i Köpenhamn har länge fokuserat på att hitta vägar för att minska koldioxidutsläppen i byggnadsprojekt – att restaurera framför att bygga nytt och skapa design som håller. Utställningen Planetary Boundaries – Rethinking Architecture and Design låter dig uppleva projekt som, ur ett akademiskt-, arkitektur-, eller designperspektiv reflekterar över potentialen för innovativ formgivning, byggnadsmaterial och typer av bostäder med stark estetik – men en liten planetarisk påverkan. På Form/Design Center kommer du kunna se 6 av utställningens 25 forsknings- och utvecklingsprojekt.

Planetary Boundaries

Planetary Boundaries är en teori som används för att beskriva våra globala begränsningar. Den undersöker vad jorden kan uthärda innan irreversibla obalanser skapas i vårt ekosystem. Det är en teori som fokuserar på planetens behov snarare än våra, människans, behov. Vad behöver planeten i kampen för både människans och miljöns överlevnad? Arkitektur och design, tillsammans med jordbruk, transporter och andra industrier – har bidragit till överkonsumtion av världens resurser. Det är därför Den Kongelige Akademi omvärderar hur framtidens arkitektur och design kan samexistera för en balanserad planet. De är fokuserade på att göra den nödvändiga övergången, eftersom hållbara metoder är starkt kopplade till bra arkitektur- och designlösningar.

Teorin är utformad av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Centret mäter de planetära gränserna som har överskridits och det återstående spelrummet utifrån nio parametrar, som alla ger en lägesrapport om tillståndet i den globala miljön. Planetary Boundaries har använts av FN, EU och andra organ vid utarbetandet av klimatpolitiken, och det fungerar som grunden för en mängd andra klimatrelaterade teorier.

Medverkande projekt

  • Better Building Blocks / Frans Drewniak
  • Straw as a building material – A radical tectonic perspective / Anne Beim, Pelle Munch-Petersen / Lykke Arnfred 
  • Biogenic Architecture – Planetary Opportunities / Anne Beim, Line Kjær Frederiksen, Lykke Arnfred, Henriette Ejstrup
  • The aesthetics of crushing: Design based on the transformation of ceramic construction waste / Nina Husted Erichsen, Jacob Sebastian Bang
  • Fungal Architecture / Phil Ayres, Adrien Rigobello , Claudia Colmo, You-Wen Ji, Jack Young, Karl-Johan Sørensen. Tereza Veselá
  • Therma Testa / Flemming Tvede Hansen, Isak Worre Foged

Öppning på Form/Design Center

Lördagen 13 april kl 13.00 får du möjlighet att ta del av en visning av utställningen samt träffa medverkande arkitekter. Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center öppnar utställningen tillsammans med Susanne Jøker Johnsen, utställningsansvarig på Det Kongelige Akademi.


Om Form/Design Center

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. I en unik kulturhistorisk miljö i centrala Malmö kan du uppleva utställningar, workshops och föreläsningar, eller besöka butiken och tidskriftscaféet. Form/Design Center är en plattform för branschen och driver olika hållbarhetsprojekt. Form/Design Center är utsedd av regeringen som nationell nod för gestaltad livsmiljö och officiell partner i New European Bauhaus. Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form och drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Chef verksamhetsutveckling och innehåll – Form/Design Center
Johanna Sjögren Duthy
Ansvarig strategisk utveckling inom arkitektur
Angelica Åkerman