2024-02-06 11:34Pressmeddelande

Nu öppnar Form/Design Center för året! Nya utställningar, ny inredning och nytt butikssamarbete.

Form/Design Center i Malmö

Kvällen den 15 februari slår Form/Design Center åter upp dörrarna efter en kort vintervila med nya utställningar, nyslipade golv, nya möbler i caféet och ett spännande samarbete i butiken. Välkommen till öppningskväll med vernissage, mingel, samtal och livemusik kl. 17.00–20.00.

Utställningen Allmänningen handlar om våra gemensamma rum – de torg, stråk och gröningar dit allmänheten idag har tillträde. I installationen Connecting Cultures möts vi av en 5 meter lång väv om att leva i och mellan två kulturer: Indien och Sverige. Svensk bokkonst firar 90-årsjubileum och visar 25 pristagare i den årliga utmärkelsen. Vi inleder också ett nytt spännande samarbete med bokhandeln Konst-ig.


Allmänningen 
16 feb – 2 jun 2024

Utställningen Allmänningen handlar om våra gemensamma rum i stad och på landsbygd. Gröning, torg, park, vandringsled, våtmark, stig, stråk – allmänningen kommer i många olika former. ”Allmänningen” som begrepp har funnits i Sverige sedan medeltiden. Det är landområden som använts för gemensamt jord- och skogsbruk, och som mötesplats. Å ena sidan har allmänningen genom åren blivit snävare, användningen och åtkomsten begränsats. Å andra sidan har den allmänt tillgängliga marken värnats och försvarats genom lagar, praxis och pågående bruk. Dessa olika sorters tillgänglighet och tillhörighet har format identiteter och relationer. Kartor från arkiven gör det möjligt för oss idag att förstå hur. 

Utställningen baseras på Malmö universitet, Urbana studiers forskningsprojekt ”Allmänningar och stråk för rumslig rättvisa i urban fullåkersbyggd” som genomförts i Malmö, Staffanstorp och Lund och finansierats av forskningsrådet Formas.

MEDVERKANDE: Karin Grundström, forskningsledare, professor i arkitektur, Urbana studier, Malmö universitet, Mathilda Rosengren, postdoktor, Urbana studier, Malmö universitet, Peter Parker, lektor i ledarskap och organisation, Urbana studier, Malmö universitet, Anders Larsson, lektor i landskapsplanering, Sveriges Lantbruksuniversitet/Alnarp, Martin Grander bitr. lektor i urbana studier, Urbana studier, Malmö universitet, David Pinder, professor i urbana studier, Institut för mennesker og teknologi, Roskilde universitet, Cecilia Wendt, konstnär, Roberley Bell, konstnär, Lize Mogel, konstnär, Annelie Nilsson, konstnär.

UTSTÄLLNINGSPRODUCENT:
Form/Design Center.
CURATOR: Carin Kallenberg.
SAMVERKANSPARTNER: Malmö Universitet.

→ Läs mer: formdesigncenter.com/utstallning/allmanningen


Connecting Cultures
16 feb – 31 mar 2024

Textilt verk av Bhumika Sethi – en intrikat väv om att leva i och mellan två kulturer: Indien och Sverige. Bhumika Sethis verk består av nästan fem meter långa handknutna och tuftade gobelänger monterade rygg mot rygg. Tillsammans skapar de ett unikt rum med både in- och utsida. På insidan ses minnen från hennes resa till Sverige och människorna som är en del av Sethis liv i landet. Varje bild i berättelsen ramas in av klassiska mönster – kransar och keruber, hämtade från skånska flamskvävar från 1600-talet.

Den yttre väven visar scener ur indiskt liv och kultur. Sethi har vävt in avsiktliga stereotyper som ormar, elefanter och unik arkitektur för att skapa referenspunkter som gör den indiska identiteten tydlig. Scenerna avslöjar också ojämlikheten mellan könen; männen är fria att röra sig utanför hemmet för att arbeta och besöka templen – kvinnorna stannar hemma.

→ Läs mer: formdesigncenter.com/utstallning/connecting-cultures


Svensk Bokkonst
16 feb – 31 mar 2024

Svensk Bokkonst presenterar 25 utvalda böcker i årets utställning på Form/Design Center i samband med att föreningen firar 90-årsjubileum. Svensk Bokkonst premierar sedan 1934 föredömligt producerade böcker i syfte att öka kvaliteten inom bokbranschen. Urvalet presenteras årligen i en katalog och sedan flera år tillbaka även i en utställning.

Svensk bokkonsts jury består av verksamma inom grafisk formgivning, förlag, tryckeri, bokbindning, illustration och fotografi. Juryn utser 25 böcker som uppfyller kraven på formgivning, typografiskt utförande, funktion, hållbarhet, innovationsgrad och kommunikation. Juryn premierar den goda vardagsboken såväl som de nyskapande uttrycken. För att fira jubileet visas dessutom en kavalkad av tidigare års kataloger.

→ Läs mer: formdesigncenter.com/utstallning/svensk-bokkonst-2022


Om Form/Design Center

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. I en unik kulturhistorisk miljö i centrala Malmö kan du uppleva utställningar, workshops och föreläsningar, eller besöka butiken och tidskriftscaféet. Form/Design Center är en plattform för branschen och driver olika hållbarhetsprojekt. Form/Design Center är utsedd av regeringen som nationell nod för gestaltad livsmiljö och officiell partner i New European Bauhaus. Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form och drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Chef verksamhetsutveckling och innehåll – Form/Design Center
Johanna Sjögren Duthy