2020-06-24 12:59Pressmeddelande

Lokal arkitektur i en global värld

Hur kan en nytänkande och innovativ arkitektur – som samtidigt är förankrad i sin plats, historia och region – se ut och skapas? I februari ställde curator Gunilla Kronvall, verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på Form/Design Center, frågan till fem sammansatta arkitektteam som sedan fördjupade sig i varsitt tema.

Med stor spännvidd diskuterar teamen arkitektur utifrån regionens kultur, material, hantverk och färgskala, till utveckling på landsbygden och medborgardialog. Den 27 augusti 2020 presenteras resultaten i utställningen Define/Refine på Form/Design Center.

– Målet med utställningen Define/Refine är att lyfta en diskussion om arkitekturens roll för en regions identitet. Att diskutera vad en regional arkitektur i södra Sverige kan vara idag och framåt, säger Gunilla Kronvall, verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på Form/Design Center.

Teman och medverkande team

 VÅR MYLLA
– Vi har utgått från regionens korsvirkestradition med ädelträ på ett nytt sätt, för att möjliggöra temporära, anpassningsbara rum i rörelse. Vi vill visa arkitekturens roll som organiserande system och möjliggörare av sociala relationer. Vår Mylla är en mobil, flexibel och modulär korsvirkespaviljong med syfte att utveckla offentliga och lokala mötesplatser, säger Erik Giudice, arkitekt, Gustav Magnusson, fysisk planerare, Jonas Nordgren, arkitekt och Lia Ghilardi, kulturplanerare.

SKÅNSK LERA OCH TEGEL
– I Skåne har lera historiskt varit det lokalt tillgängliga byggnadsmaterialet, vilket skapat en stark regional byggtradition med tegel vars kulörer präglar kulturlandskapet. I ett framåtblickande perspektiv utforskar vi hur materialet kan användas på nya sätt ett modernt, rationellt byggeri, säger Gunilla Svensson, arkitekt och Pernilla Norrman, keramiker.

FRAMTIDENS BOENDE ÄR I BYN
– Är urbaniseringen hållbar? Samhällets uthållighet och behov av fysisk distansering väcker frågor kring framtidens sätt att leva, bo och arbeta. Natur, genuina sociala relationer, kvalitativ fritid och trygghet är faktorer som talar för landsbygden. Hur kan attraktiva och hållbara alternativ till staden skapas? säger Kirsi Jarnerö, forskare och processledare, Eva Haraldsson, arkitekt och Kristina Bornholm, arkitekt.

KALK GER FORM
– Vårt manifest för en arkitektur med lokal identitet tar sin grund i en djup förståelse för vårt historiska arv, våra lokala material och tekniker. Vi vill koppla ihop restaurering med nyproduktion och skapa arkitekturuttryck med stark koppling till plats. Landskapets och befolkningens mångfald ska ge upphov till en rik och inkluderande arkitektur, säger Kerstin Barup, arkitekt och Carmen Izquierdo, arkitekt.

100 FORMER/100 BERÄTTELSER
– Med en progressiv förståelse av plats kan vi inkludera mänskliga resurser i de platsspecifika uttrycken. Vi har bjudit in 100 personer att dela sina berättelser om platser i deras närhet. Det globala, regionala och lokala samspelar i förståelsen av det platsspecifika eftersom människors relationer sträcker sig bortom Malmö och södra Sverige, säger Rebecka Engvall, arkitekt, Carolina Pérez Rabelo, arkitekt, Johanna Bratel, landskapsarkitekt och Karin Andersson, landskapsarkitekt.

Om Kritisk Regionalism
Utställningen Define/Refine tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism – tanken att en regionalt förankrad arkitektur kan härbärgera både en plats historik, natur och kultur och samtidigt vara nyskapande. Arkitekten kan utifrån ett kritiskt förhållningssätt gestalta en samtidsarkitektur som är modern och unik; lokalt förankrad och samtidigt inkluderande i ett globalt sammanhang. Denna arkitektur kan ofta även driva en hållbarhetsagenda då den svarar mot en plats klimatförutsättningar, materialproduktion eller sociala liv.

Utställningen Define/Refine pågår 27 aug – 15 nov 2020 på Form/Design Center.

Arkitekturdagar 2020
Den 1–2 september arrangerar Sveriges Arkitekter på Form/Design Center två heldagar med föreläsningar som ska bredda diskussionen om framtidens arkitektur och arkitektens roll.

Utdrag ut programmet (1 sept):
08.30 Båda dagarna inleds med visningar av utställningen Define/Refine.
09.30 Föreläsning om Kritisk Regionalism av professor Tom Avermaete från Zurich ETH.
10.30 De fem arkitektteamen presenterar sina bidrag till utställningen.

Se hela programmet här ››

Curator: Gunilla Kronvall, Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Utställningsarkitekt: Karin Sundberg
Grafisk form: Andréason & Leibel
Utställningsproduktion/kommunikation: Form/Design Center

Kontaktpersoner
Curator
Gunilla Kronvall, verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
gunilla.kronvall@arkitekt.se, 0766-47 77 00

Utställare
Vår Mylla
Erik Giudice, eg@erikgiudice.com

Skånsk lera och tegel
Gunilla Svensson, gunilla.svensson@gunillasvensson.se

Framtidens boende är i byn
Kristina Bornholm, kristina.bornholm@arkitektbolaget.se

Kalk ger form
Carmen Izquierdo, carmen@esencial.se

100 former/100 berättelser
Rebecka Engvall, rebecka.engvall@tengbom.se


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.