2024-05-15 09:05Pressmeddelande

”Långbord” utses som vinnare i 72h-utlysningen Mellan-rummet på Hedmanska gården i Malmö.

Vinnare av Mellan-rummet, "Långbord".Vinnare av Mellan-rummet, "Långbord". Rendering: Victoria Israelsson och Emma Broberg

Hur gör vi platsbaserade rumsliga tillägg i en historiskt unik miljö som Hedmanska gården i Malmö? Det var kärnfrågan i 72h-utlysningen Mellan-rummet som arrangerades av Form/Design Center, Sveriges Arkitekter och lokalföreningen Skåne, med stöd av SLU Tankesmedjan Movium och Malmö stad.  

I Mellan-rummet efterfrågades en arkitektonisk idé som både lyfter fram platsens kvaliteter, och historiska lager samt bidrar till diskussionen om vad en samtida offentlig plats kan vara. På 72 timmar skulle teamen gestalta en platsbaserad och rumslig installation på Hedmanska gården.

Utlysningen riktade sig till nyexaminerade arkitekter inom byggnad, inredning, planering och landskap. Bland de 55 inkomna förslagen har juryn utsett ”Långbord” av arkitekterna Victoria Israelsson och Emma Broberg till vinnare.

– I tider av lågkonjunktur känns det både viktigt och nödvändigt med kreativa initiativ som Mellan-rummet!  Att det vänder sig till just nyexaminerade och med ett tydligt hållbarhets- och kulturmiljöperspektiv ger framtidshopp, inte minst med tanke på alla spännande förslag vi fått in på så kort tid, säger Emina Kovacic, ordförande Sveriges Arkitekter.

Hedmanska gården i Malmö är en historiskt unik plats som haft en rad olika funktioner, utseenden och användningsområden sedan 1400-talet. Ett exempel på hur en byggd miljö kan vara robust över tid och tåla olika ekonomiska och politiska tillstånd som till följd innebär föränderliga arkitektoniska ideal.

En platsspecifik gestaltning som inbjuder till varierad användning i utemiljö. En gestaltning som skapar rumslighet och tydlig avgränsning samtidigt som dess genomsläpplighet bidrar till att framhäva platsens omgivande fasader. Tack vare sitt transparenta och ödmjuka angreppssätt tar det inte över den kulturhistoriskt intressanta platsen utan snarare lyckas med konsten att på ett sparsmakat sätt lyfta dess särdrag. – Juryns motivering

Arkitekterna Viktoria Israelsson (vä) och Emma Broberg (hö).

Arkitekterna bakom det vinnande bidraget Victoria Israelsson (vänster) och Emma Broberg (höger).

Vinnarna Victoria Israelsson, 26, och Emma Broberg, 31, tog båda examen 2023 från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Då det var duons första arkitekttävling var de ödmjuka inför uppgiften, men det var självklart för dem att delta.

– Det lättaste med projektet var att bestämma sig för att delta i arkitekttävlingen. Vi är båda arbetssökande och nyexaminerade sedan sommaren 2023. Vi båda har känt en frustration och rastlöshet under det senaste året, eftersom arbetsmarknaden ser ut som den gör. Passande nog utlystes denna tävling och vi tyckte det var ett ypperligt tillfälle att testa våra arkitektvingar och skapa något tillsammans, säger Victoria Israelsson och Emma Broberg.

”Långbord” invigs den 5 juni kl 19.00 i samband med Form/Design Centers 60-årsjubileum. Varmt välkomna!

På Form/Design Centers hemsida finns en längre intervju med vinnarna, samt en presentation av de bidrag som kom på andra och tredje plats: ”Sida vid sida” av Nelly Axelsson och ”Rem och regel” av Lukas Hammarskiöld och Veronica Larsson. Alla inlämnade bidrag kommer att presenteras i en utställning på Form/Design Center i sommar.


Utlysningen arrangeras av Form/Design Center samt Sveriges Arkitekter och lokalföreningen Skåne, med stöd av SLU Tankesmedjan Movium och Malmö stad. ”Mellan-rummet” är den första delen i en längre kunskapsstärkande satsning.

Utlysningens jury bestod av:
  • Olof Martinsson, byggnadsantikvarie, stadsantikvarie, Malmö stad
  • Emina Kovacic, arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt Karlshamn, ordförande Sveriges Arkitekter.
  • Sven Vildergren, finsnickare, hantverkare, tekniker, Form/Design Center
  • Linn Osvalder, landskapsarkitekt LAR/MSA, SLU Movium Alnarp
  • Kristoffer Nilsson, arkitekt SAR/MSA, ordförande, lokalföreningen Skåne.


Om Form/Design Center

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. I en unik kulturhistorisk miljö i centrala Malmö kan du uppleva utställningar, workshops och föreläsningar, eller besöka butiken och tidskriftscaféet. Form/Design Center är en plattform för branschen och driver olika hållbarhetsprojekt. Form/Design Center är utsedd av regeringen som nationell nod för gestaltad livsmiljö och officiell partner i New European Bauhaus. Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form och drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Ansvarig strategisk utveckling inom arkitektur
Angelica Åkerman