2019-06-04 09:19Pressmeddelande

IS THIS…? Textildesign idag och i framtiden

null

En lekfull textil undersökning som uppmanar till konstnärlig dialog – vad är textildesign idag och i framtiden? Utställningen IS THIS…? visar samtida textila verk, och verk med kopplingar till textil, av utövare från den danska föreningen KONTEMPO på Form/Design Center 14 juni – 18 augusti.

IS THIS…? ingår i en dialogbaserad utställningsserie uppbyggd kring olika frågor där besökaren bjuds in till en utforskande lek om sensorisk perception av det textila materialet. 

Tre tidigare utställningar har visats; IS THIS TEXTILE? (2016) där gränsen för vad textila verk kan vara undersöktes, IS THIS KNIT? (2017) som diskuterade stickning som textil teknik samt IS THIS COLOUR? där färg och hur arbetet med färg sker inom olika fält belystes.

SOMMARVERNISSAGE
Utställningen öppnar torsdagen den 13 juni kl. 17.00 – 20.00 tillsammans med utställningarna "Ung Svensk Form", "Skånsk museikollektion", "Arkitektur enligt…" och "Forecast". Välkommen!

Medverkande utställare:

  • Rikke H. Bjerg
  • Ellinor Ericsson
  • Marie Hugsted
  • Signe Møller Jensen
  • Elisabeth Kiss
  • Marlene Klok
  • Kristine Mandsberg
  • Laura Kirk Sørensen

KONTEMPO

KONTEMPO är en förening som arbetar för att främja textilområdet i ett modernt sammanhang. KONTEMPO består av nordiskt baserade utövare inom textilområdet och har ett internationellt perspektiv, fokus ligger på arbetet med moderna textilier.

Föreningen vill visa på hur det textila området kan bidra till konst, kommersiell design, hantverk, utbildning och forskning. KONTEMPO är en plattform som ger medlemmarna möjlighet att upprätta nätverk och samarbete både internt och externt med verksamheter, industri, kommuner, institutioner, andra föreningar, museer och gallerier. KONTEMPO etablerades i slutet av 2015 och har ca 100 aktiva medlemmar.

”Textildesign som bransch genomgår just nu en positiv utveckling. För tio år sen saknade området en tydlig profil och hantverksämnen fick överlag inte mycket uppmärksamhet. I dag pågår ett generationsskifte och det finns ett ökat intresse både från kunder, producenter och konstnärliga kollegor. Trots digitaliseringen av designämnena är textildesignen fortfarande mycket i den icke-digitala världen; hantverket är ledstjärnan. Unga textilformgivare ser sig själva i en bredare kontext än tidigare, friare från produkttänkande och med given plats i breda kreativa processer. Trenden är internationell: utomlands byter klassiska textilutbildningar namn till mer öppna titlar som material design och surface design. Dessa förmedlar tydligare hur textildesigners också kan skapa värde i gränsöverskridande arbeten.

Vår styrka är att utveckla och innovera, att lyfta blicken från en bestämd produkt eller funktion och tänka bredare. Det gör textilformgivare relevanta i flera och nya sammanhang i dag. KONTEMPO vill använda ”IS THIS…?” till att visa dessa styrkor. En ökad förståelse av textilområdet kan ge fler jobb till textildesigners i ett kollegialt sammanhang med de övriga konstnärliga områdena.”

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.