2023-11-06 12:32Pressmeddelande

Här omkring – utställning om alternativa designhistorier från Småland till Malmö

Här omkring grafik.Grafik: Lisa Olausson

Den 21 november öppnar utställningen Här omkring på Form/Design Center i Malmö med ett seminarium om platsens betydelse i historieskrivningen. Utställningen är producerad av Designarkivet i Pukeberg och sammanfattar det treåriga utvecklingsprojektet Lära om arkivet som Designarkivet har drivit tillsammans med hantverks- och designhistorikern Christina Zetterlund, som också är utställningens curator.

Historiskt har väldigt lite designhistoria skrivits utifrån Småland trots att många designobjekt har producerats där. Designhistorien har i stället formulerats och bestämts av storstädernas institutioner, museer och universitet som ofta delar en traditionell designhistorieskrivning med fokus på produkterna och den enskilda formgivaren. Genom ett sådant förhållningssätt riskerar andra berättelser att försvinna ur historieskrivningen.

Utställningen Här omkring lyfter i stället en mångfald av historier från en specifik plats. Detta är berättelser som idag hittas hos civilsamhället, på hembygdsgårdar, museer och i lokala historiska nätverk. Här omkring berättar om design och hantverk som inte är knutet till köpkraft, produkter och abstrakta uppfattningar om fint och fult.

I utställningen visas trämöbler som utmanar industrisamhällets normer, fantastiskt konstglas, en finservis resa från Polen till ett vitrinskåp i Högsby, en småländsk-irakisk berättelse om ett spektakulärt hotell med Malmökoppling, personliga formspråk i trådslöjd, småländska berättelser om romanifolk, kartläggningar av barns platser, glasarbetare som skriver deras egen historia och vävstugans innehåll och kreativitet.

Medverkande

Magnus Bärtås & Behzad Khosravi Noori, Annika Elmqvist, Makda Embaie, Frantzwagner Sällskapet, Hönsalottas Luffarmuseum, Kalmar Läns Hemslöjd, MADAM snickeri och restaurering, Evelina Mohei, Tuomo Nieminen, Ann Rydh, Studio Goja, Rosa Tolnov Clausen & Daniele Burlando

Vernissage och seminarium

Välkommen till Form/Design Center den 21 november kl 16.30–20.00 då seminariet Småland och Malmö – om att arbeta med en plats arrangeras i samband med öppningen av utställningen.
Anmäl dig här ››

16.30–18.00
Seminariet ”Småland och Malmö – om att arbeta med en plats”:
Traditionellt har designpraktik definierats som platslös, men idag ser vi ett skifte mot en design som söker att agera på en plats, i processer, i samhället tillsammans med de som agerar här. I seminariet, som hålls på engelska, deltar Åsa Ståhl, lektor i design på Linnéuniversitetet, Finn Williams, stadsarkitekt i Malmö, och Christina Zetterlund, projektledare för Lära om arkivet och curator för ”Här omkring”. Utifrån olika platser och erfarenheter visar de exempel på hur vi kan arbeta tillsammans med en plats.

18.00–20.00
Öppning med samtal
Efter seminariet följer öppningen av utställningen där Christina Zetterlund presenterar utställningen och samtalar med Jon Pettersson om Frantzwagner Sällskapets arbete med att skriva resanderomsk kulturhistoria, och Bettina Pehrsson som berättar om Designarkivet i Nybro.

Lära om arkivet

Lära om arkivet är ett treårigt utvecklingsprojekt som drivs av Designarkivet och finansieras av Statens kulturråd och Region Kalmar län. Projektet har utvecklat och testat en metod för hur vi kan vidga designhistorieskrivningen genom en inkluderande, lyssnande och lärande praktik. Lära om arkivet är en del i Designarkivets långsiktiga arbete att öppna upp arkivet för en allmän publik.


Om Form/Design Center

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. I en unik kulturhistorisk miljö i centrala Malmö kan du uppleva utställningar, workshops och föreläsningar, eller besöka butiken och tidskriftscaféet. Form/Design Center är en plattform för branschen och driver olika hållbarhetsprojekt. Form/Design Center är utsedd av regeringen som nationell nod för gestaltad livsmiljö och officiell partner i New European Bauhaus. Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form och drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Chef verksamhetsutveckling och innehåll – Form/Design Center
Johanna Sjögren Duthy