2019-09-03 14:38Pressmeddelande

Gestaltade miljöer för lek i staden

null

Mycket har hänt inom lekplatsdesign under andra hälften av nittonhundratalet. I det nya millenniet går vi mot allt mindre tillgänglig lekyta och samtidigt alltmer programmerade lekplatser. Utställningen LEK! vill utreda och illustrera denna förändring.

Utställningen LEK! undersöker de bakomliggande mekanismerna till varför vi leker men vill också ge en överblick över lekplatsens historia och förutsättningar. Skandinavien har en rik och till stor del oskriven historia av gestaltade miljöer för lek, med många givande utbyten mellan Danmark och Sverige i synnerhet.

– Utställningen ska ses som ett inlägg i debatten kring hur vi designar och ger plats för lek i staden, säger Johanna Sjögren Duthy, utställningsansvarig på Form/Design Center.

Till utställningen har kreatörer från fem olika fält bjudits in att visa upp sina tankar om lek i modeller, film och text. Danska landskapsarkitekterna STED presenterar en modell ur sitt pågående projekt Sorøs Grønne Scene, arkitektkontoret Krupinski Krupinska visar sitt förslag på hur Davidhallstorget i Malmö skulle kunna omvandlas, danskollektivet Fanclub tolkar leken genom ett så kallat ”score” som besökare själva kan prova på. Konstnären Carl Boutard ställer tillsammans med det Malmöbaserade arkitektkontoret Our Architectural Office ut ett lekfullt skulpturförslag inspirerat av blåstång och serietecknaren Sara Granér delar tillsammans med filmaren Hanna Jageteg med sig av idéer om lek i staden.

Utställningen har interaktiva element där besökare, såväl vuxna som barn, kan göra avtryck och modellera sin egen lekplats – i sand, med hjälp av klossar eller vid ett ritbord. Under en avgränsad period kommer en bygglek upprättas på Hedmanska gården i samarbete med byggleken Guldängen, detta som en repris på den bygglek som 1976 uppfördes på samma plats.

Tankesmedjan Movium vid SLU och Boverket ger besökare en inblick i var forskning om lek befinner sig idag, hur planering och utformning av lekplatser ser ut och vilka ideal, styrdokument och material som präglar vår tids utformning av lekplatser.

Läs mer:
https://www.formdesigncenter.com/utstallningar/lek

Kontaktperson:
Johanna Sjögren Duthy, utställningsansvarig Form/Design Center
Email: johanna@formdesigncenter.com
Tel: 0708-27 85 09

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.