2022-11-09 07:00Pressmeddelande

Gamla tekniker och ny kunskap skapar nya uttryck i glasutställning på Form/Design Center

Jade Ring av Liu Chien Kuang. Foto Johan KnobeJade Ring av Liu Chien Kuang. Foto Johan Knobe

Den 12 november öppnar Form/Design Center dörrarna till Stone from other Mountain – past, present, future, en separatutställning med glaskonstnären Liu Chien-Kuang. Liu studerar hantverkstekniker från det förflutna och söker objektens outtalade berättelser för att skapa ett eget materiellt universum. Utställningen pågår till och med den 8 januari 2023 och är den fjärde i utställningsserien 7 x konsthantverk i samarbete med Konsthantverkcentrum.

"Att studera historiska föremål får mig att tänka på det förflutna, att reflektera över min tillvaro och blicka mot framtiden. Sedan jag flyttade till Sverige har folk alltid frågat om mitt ursprung, det fick mig att inse min begränsade förståelse för Taiwan, landet jag växte upp i. Vid ett besök på National Museum of Taiwan History, fick jag syn på en stenyxa i samlingarna. När jag såg formen och strukturen på föremålet fick jag en stark känsla av att vilja gestalta den i glas, materialet jag behärskar", säger Liu Chien-Kuang. 

För Liu Chien-Kuang fungerar arbetet med glas som ett sätt att lära sig mer om en komplicerad omvärld. I historiska museisamlingar studerar Liu hantverkstekniker från det förflutna och söker objektens outtalade berättelser. Genom att återuppfinna berättelserna skapar han ett eget materiellt universum. Till verken som visas i utställningen Stone from other Mountain – past, present, future, används glas i olika färger för att återskapa illusioner av halvädelstenar, såsom jade. Genom att lägga lager av olika nyanser glas ovanpå transparent glas kan han skapa djup i materialet. För varje glassten har Liu också formgivit ett unikt podium som printats med 3D-skrivare. Podiet anspelar på en traditionell typ av ställ för halvädelstenar som ofta är tillverkade i ett mörkt träslag. Avsikten är lekfull – kontrasten mellan de olika materialen väcker tankar kring kopiering och äkthet. 

Om Liu Chien-Kuang

Liu Chien-Kuang är född 1988 i Kaohsiung, Taiwan. Sedan examen från The National Taiwan University of Education Art and Design, har han arbetat i såväl Japan, Danmark, Norge, Sverige som Kina, och influerats både av kulturella skillnader och olika tekniker. Liu’s konstnärskap har också formats av studier på Royal Danish Academy of Fine Arts på Bornholm och han har en masterexamen från Konstfack CRAFT! 2019.  Idag driver han en egen studio i Gustavsberg och driver tillsammans med Alexandra Nilasdotter designbyrån Normal Object Factory.

Välkommen till Form/Design Center den 12 november!

Lördag den 12 november kl. 11.00–17.00 öppnar utställningen Stone from other mountain – past, present, future , på Form/Design Center. Utställningen pågår till och med 8 januari 2023.

Publikt samtal: Klockan 13.00-13.45 är du välkommen till Plan 3 för ett samtal mellan glaskonstnären Liu Chien-Kuang och Linda Soondra, projektledare på Konsthantverkscentrum.


7 x konsthantverk

Utställningsserien 7 x konsthantverk är ett samarbete mellan Form/Design Center och Konsthantverkscentrum. Syftet är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap om och stärka visningsmöjligheterna för konstarten i Skåne. I sammanlagt sju olika utställningar visas verk av Konsthantverkscentrums medlemmar.


Om Form/Design Center

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Projektledare – Form/Design Center
Maria Vieweg
VD Konsthantverkscentrum
Maj Sandell