2019-02-05 14:33Pressmeddelande

Framtidsplaner och året på Form/Design Center

null

Utställningar med fokus på både nya och tidlösa material, barn och gestaltad livsmiljö, hållbarhet och framtid. Lansering av boken Nordic Report, arkitekturdagar och branschsatsningar som t ex den svenska designpaviljongen på London Design Fair 2019 och Southern Sweden Design Days – ett nytt internationellt designevent i Malmö i maj 2020.

UTSTÄLLNINGAR OCH PROGRAM 2019
Vårens utställningar på Form/Design Center handlar om material och tillverkning. I den pågående utställningen What Matter_s är det framtidens material som står i fokus (läs mer om projektet nedan) och i mars lyfter vi trä som hållbart och innovativt material. Form/Design Center blir första plats på svensk mark att visa Sveriges Arkitekters bidrag från Arkitekturbiennalen i Venedig 2018; Plots, prints and projections där sex arkitektkontor arbetat nära träindustrin och gjort poetiska och tänkvärda installationer. Detta tillsammans med utställningen Woodland Sweden, där 10 goda exempel på innovativ svensk träarkitektur presenteras. Woodland Sweden, som tagits fram av Sveriges Arkitekter och Svenska Institutet, visas här i en utökad version och de båda utställningarna knyts samman av seminarier och workshops på temat. 

Under våren visas också andra mindre utställningar med fokus på material och tillverkning; i Fabricate undersöker Åsa Pärson den vävda textilen. I designprojektet Ohm tas avstamp i svensk (och skånsk) industrihistoria med formgivarduon Kauppi & Kauppis nya belysningsserie i porslin, tillverkad av Ifö Electric. I maj fyller vi huset med examensprojekt från regionens design- och arkitektutbildningar i den uppskattade Vårutställningen.

Sommaren och hösten på Form/Design Center går i de ungas tecken. Under sommarmånaderna visas den uppskattade utställningen och utmärkelsen Ung Svensk Form som presenterar unika verk i en rad olika discipliner: från produktdesign till konsthantverk. En utställning som ger en god inblick i vad som pågår på den unga designscenen i Sverige idag. Under hösten är barnen i fokus. Lek! är en utställningssatsning som Form/Design Center gör i samarbete med tankesmedjan Movium och i dialog med Boverket. I Lek! riktas blicken mot lekplatsen och skolgården och diskuterar design för lek i staden och rätten till skrubbsår. En tillbakablick där goda (och dåliga) exempel lyfts men också nya modeller, fakta och forskning. En handfull samtida utövare; arkitekter, konstnärer, formgivare och speldesigners bjuds in för att skapa nya lekplatser och lekskulpturer och på Hedmanska gården är intentionen att uppföra en så kallad ”bygglek”. I november bjuds konstkeramikern Matilda Haritz Svensson in för att under Bästa Biennalen skapa en installation och performance för barn.

Designers in residence. Under maj och juni månad agerar Form/Design Center värd för den holländska formgivarduon Odd Matter som kommer till Malmö inom ramen för Iaspis residensprogram. Odd Matter jobbar konceptuellt med både material och tillverkningsprocesser och vi ser mycket fram emot vad deras vistelse här kommer resultera i.

UTVECKLINGSPROJEKT OCH BRANSCHSATSNINGAR 2019
I februari lanseras boken The Nordic Report 01 – som lyfter fram nordiska goda exempel inom hållbar produktion och konsumtion – på Form/Design Center i Malmö och på ArkDes i Stockholm. SUSTAINORDIC är en plattform och ett nätverk med syfte att främja hållbar konsumtion och produktion utifrån ett nordiskt perspektiv, i enlighet med FN:s globala mål 12 i Agenda 2030. Form/Design Center och ArkDes är projektägare och i nätverket ingår även Dansk Arkitektur Center (DAC), Dansk Design Center (DDC), Norsk Design og Arkitekturcenter (DogA), Iceland Design Center samt Design Forum Finland. Nätverket är finansierat av Nordiska ministerrådet.

I september arrangerar Form/Design Center återigen den svenska designpaviljongen på London Design Fair och ger skånska designföretag möjlighet att ställa ut inför internationell publik. Projektet ”What Matter_s”, som under 2018 kopplade samman designers och materialforskare och visades på Dutch Design Week och nu på Form/Design Center, får en uppföljning genom fortsättningsprojektet What Matter_s 2.0 där vi denna gång korsbefruktar design, materialutveckling och tillverkning.

Med erfarenhet från de senaste årens satsningar på internationella designmässor via projektet Southern Sweden Creatives, tar vi nu sikte mot att i maj 2020 genomföra ett första internationellt designevent på hemmaplan för att locka besökare att utforska regionens designscen. Första upplagan av Southern Sweden Design Days går av stapeln 7 – 10 maj 2020, med konceptuellt fokus snarare än kommersiellt och med inriktning mot process, material, tillverkning, hållbarhet och innovation. Innehållet skapas av kreatörerna och Form/Design Center står som samlande aktör.

Vårt framgångsrika koncept Business speed dating som arrangeras tillsammans med Tourism in Skåne fortsätter under 2019, där vi skapar förutsättningslösa möten mellan designers och representanter för olika näringar. Under 2019 genomförs också ett pilotprojekt i form av ett mentorprogram för designers verksamma i Skåne, där Form/Design Center agerar förmedlare mellan mentorer och adepter som söker till programmet. Vi fortsätter även att vidareutveckla Branschguiden, ett digitalt branschregister på Form/Design Centers hemsida som synliggör och kartlägger företag verksamma inom form, design och arkitektur i Skåne.

SPOK (Samtida Produktion och Konsumtion) integreras nu i Form/Design Centers ordinarie verksamhet och under 2019 ligger fokus på att sprida plattformen till andra regioner samt att initiera utvecklingsprojekt, hålla kunskapsseminarier och utöka materialbiblioteket på Form/Design Center. Pilotprojektet under 2017/18 tillsammans med Sveriges Arkitekter blir under 2019 permanent och med en kanslifunktion på Form/Design Center kommer Sveriges Arkitekter närmare sina medlemmar i södra Sverige och kan arbeta aktivt för att stärka den lokala debatten och diskussionen. Bland annat återkommer de välbesökta Arkitekturdagarna på Form/Design Center under hösten 2019.

I april genomförs en pressresa under namnet Skåne Design Stories i samarbete med Tourism in Skåne och Malmö Turism, då en grupp handplockade internationella designjournalister bjuds in att besöka regionen och uppleva den skånska designscenen genom ett skräddarsytt program.


Kalendarium utställningar 2019
18 jan – 17 mar    What Matter_s
13 feb – 17 mar    Fabricate (Åsa Pärson)
22 mar – 09 maj    NIMBY
29 mar – 12 maj    Plots Prints and Projections
29 mar – 12 maj    Woodland Sweden
12 apr – 19 maj     Ohm – En belysningsfamilj i porslin av Kauppi & Kauppi
23 maj – 02 jun     Vårutställning (Examensutställning)
14 jun – 18 aug     Ung Svensk Form
27 jun – 23 aug      Is this…? (Kontempo)
26 aug – 06 okt    Terra Nova
30 aug – 03 nov    LEK!
11 okt – 10 nov    Bästa Biennalen – Matilda Haritz Svensson
09 nov – 12 jan    Tema: Spel

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.