2020-01-08 13:40Pressmeddelande

Framtidens lösningar för ett hållbart boende

Lördagen den 18 januari öppnar Shareful Sege Park på Form/Design Center – en utställning som presenterar utmaningar och förslag för framtidens hållbarhetslösningar inom boende där delningsekonomin kommer ha en framträdande roll.

Sege Park i Kirseberg är inte bara en kommande stadsdel, utan också en så kallad ”Testbädd” för olika lösningar inom delningsekonomi som innebär att människor delar på varor och tjänster – så att man kan äga mindre men samtidigt få tillgång till mer. Sege Park ingår i det nationella programmet Sharing Cities och i Malmö utformas och ägs testbädden av E.on, Form/Design Center, Lunds Universitet, Internationella miljöinstitutet, Sveriges Lantbruksuniversitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Trianon AB samt Malmö stad som också leder projektet.

I Sege Park kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i en gammal, attraktiv parkmiljö. Utvecklingsplaneringen har skett i samverkan mellan Malmö stad och 13 byggherrar och under de närmsta åren kommer uppemot tusen bostäder att färdigställas i både befintliga och nya byggnader.

Tanken är att boende och verksamheter tillsammans ska hitta nya lösningar för ett hållbart liv. För nya innovationer kommer att behövas; globala utmaningar som växande befolkning, urbanisering och ojämlikhet ställer nya krav på framtidens boende. I Sege Park kommer en rad olika aktörer att testa nya mobilitetslösningar, delningstjänster och klimatsmarta innovationer som främjar inkludering och trygghet.

I utställningen presenteras utmaningar och förslag som arbetats fram inom olika fokusområden:

 • Cirkularitet/cirkulär ekonomi – för att minska slöseriet med jordens resurser;
 • Kretslopp – för att hitta effektiva lösningar på energi-, vatten-, och avloppsfrågor;
 • Mötesplatser – för delaktighet, samvaro och gemenskap; 
 • Trafiklösningar – för hur vi löser transporter i de växande städerna;
 • Sociala och ekonomiska faktorer – för delaktighet, samvaro och gemenskap. 

"Sege Park är en otroligt spännande satsning och har potentialen att bli den mest framåtsträvande stadsdelen i Malmö, kanske även i Sverige ja kanske till och med i hela Europa. Det finns så många intressanta initiativ som testas här och det är helt unikt att både stad, byggaktörer och systemägare samlas och samverkar på detta vis för att bidra till en mer hållbar stadsutveckling." 

/Anna Gudmundsdottir, projektledare Sharing Cities

Utställningsperiod
Utställningen pågår på Form/Design Center mellan 18 jan – 23 feb.

Vernissage
Välkommen på öppning av Shareful i Sege Park lördagen 18 jan kl 12–14 då vi fyller utställningen med olika aktiviteter:

 • Vad kan du själv tänka dig att dela?
  Träffa representanter från Malmö stad och prata delningsekonomi och få reda på mer om hur detta ska genomsyra Sege Park. 
 • Testa den interaktiva kartan över Sege Park.
  Navigera runt i 3D och se utvecklingen över tid. Personal från Malmö stad är på plats och vägleder.
 • Hur tycker du att vi ska bo bra tillsammans i framtiden?
  Prata idéer med pedagog på plats och bygg ett hus där du skulle vilja bo. Vi kommer att jobba med kartong, trä, metall och andra bra material från källsorteringen. Workshop: för barn fr 6 år.
 • Byt kläder!
  VA SYD ordnar klädbyte och bjuder dig att återbruka dina kläder i sin bytesgarderob. Lämna in plagg som du inte vill ha längre och ta hem något nytt du gillar. Tänk cirkulärt och låt gammalt bli nytt. Klädbytet är gratis och du måste inte lämna in för att få ta något (och tvärtom!). Överblivna kläder lämnas till second hand butik. Obs: Klädbytet pågår hela dagen.


Samarbetspartners, Sharing Cities Sweden, Sege Park Malmö
TrianonE.ON, Form/Design CenterSLUIIIEE (The International Institute for Industrial Environmental Economics, LU), IVL Svenska miljöinstitutet och Malmö stad.

Utställningen är producerad av
Form/Design Center, Gullers GroupMalmö stad


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.