2020-03-20 15:06Pressmeddelande

Form/Design Center stänger tillfälligt 21 mars – 13 april

Med anledning av situationen kring det nya coronaviruset har Form/Design Center beslutat att tillfälligt stänga sin publika verksamhet från och med lördag 21 mars fram till och med 13 april 2020. Vi ser nu över hur vi, likt andra kulturinstitutioner som valt att stänga, kan tillgängliggöra våra utställningar och annan verksamhet digitalt.

För frågor kontakta:
Dorte Bo Bojesen, vd Form/Design Center
Tel: 0733-33 88 89
E-mail: dorte@formdesigncenter.com


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.