2021-11-22 07:00Pressmeddelande

Form/Design Center blir officiell partner till New European Bauhaus

Form/Design Center är utsedd som officiell partner i Europeiska kommissionens satsning New European Bauhaus (NEB). 

I oktober 2020 lanserade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen visionen om ett nytt europeiskt Bauhaus – en rörelse grundad på hållbarhet, inkludering och estetiska värden som bidrar till att skapa ett grönt, hållbart Europa. Initiativet är en del i förverkligandet av den europeiska agendan Green New Deal och vill bidra till en samhällsutveckling byggd på mångfald, tillgänglighet, kreativitet och innovation

– Som en nationell nod ska Form/Design Center verka för att främja den nationella politiken för gestaltad livsmiljö i en regional kontext. Vi ser en tydlig koppling till visionen för New European Bauhaus där inkludering, kvalitet och innovation blir viktiga parametrar för att utveckla hållbara livsmiljöer för alla, säger Dorte Bo Bojesen vd Form/Design Center.

Bauhausinitiativet uttrycker EU:s ambition att skapa vackra, hållbara och inkluderande platser, produkter och levnadssätt. Visionen är att ge alla medborgare tillgång till varor som är cirkulära och mindre koldioxidintensiva, som stöder målet att återställa naturen och skydda den biologiska mångfalden. New European Bauhaus tillför en kulturell och kreativ dimension till den europeiska gröna omställningen för att främja hållbar innovation, teknik och ekonomi. 

Form/Design Center + New European Bauhaus

Som oberoende publik mötesplats med politiken för gestaltad livsmiljö och Agenda 2030 som ramverk, ska Form/Design Center i bred samverkan med relevanta aktörer förmedla betydelsen av arkitektur, design och konsthantverk i omställningen till ett hållbart samhälle för alla. Att genom utvecklingsprojekt, utställningar och programverksamhet bygga broar mellan kultur, näring och akademi, mellan civilsamhället och professionen med avsikt att öka medvetenheten om utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv.

Form/Design Center ser sin roll som partner i New European Bauhaus att samla och sprida kunskap om goda exempel och innovativa samverkansprojekt i en lokal och regional kontext. Att visa på Best practice och inte minst Next practice. 

– Under våren 2022 kommer Form/Design Center att adressera initiativet bl. a. i samband med konferensen Designens roll inom gestaltad livsmiljö i april och under H22 i juni. En viktig milstolpe blir även att uppmärksamma den första årliga New European Bauhaus Festival i juni och att under 2023 fortsatt att kommunicera och omsätta initiativet i form av utställningar och programverksamhet, säger Dorte Bo Bojesen vd Form/Design Center.

I Sverige har Boverket fått regeringsuppdraget att koordinera Sveriges insatser kring New European Bauhaus. Inom Rådet för hållbara städer arbetar Boverket, Formas, Energimyndigheten, ArkDes, Vinnova och RISE med initiativet. I Norden samlas olika aktörer genom plattformen Nordic co-design för att forma det nordiska perspektivet för New European Bauhaus.

Läs mer på vår hemsida ›› Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.