2022-09-09 11:01Pressmeddelande

Elen i fokus – aktuell utställning lyfter möjliga designlösningar

Illustration av BoidIllustration av Boid

Hur kan design bidra till ett gott liv i en vardag utan konstant tillgång till el? Utställningen Unplugged på Form/Design Center presenterar en möjlig framtid där energibrist kan förekomma oftare på grund av att samhället övergått till ett helt förnybart energisystem.

Energibrist kan visa sig i form av strömavbrott eller begränsningar i hur mycket el som kan användas. Genom att bjuda in besökaren till ett helt vanligt kök, där vissa detaljer i inredningen och produkterna antyder att något är annorlunda, visar utställningen en bekant men samtidigt alternativ vardag som vidgar synen på individens och samhällets nuvarande elberoende. Besökaren utmanas också att reflektera över sin egen elanvändning genom att lägga det energiresilienta livspusslet – vad skulle hända vid ett längre strömavbrott?

Om projektet och utställningen säger Helena Strömberg Ph.D. Forskare på avdelningen Design & Human Factors på Chalmers tekniska högskola i Göteborg: 

”Vi ville utmana tanken om att strömavbrott och effektbegränsningar automatiskt innebär kris, att de i stället kan vara en del av en god vardag OM vi har produkter och hem designade för det. När vi började projektet var målet att se om detta var en väg till att snabba på omställningen till helt förnybar energiförsörjning i framtiden, men energikrisen i Europa har gjort projektets tankar väldigt aktuella redan nu.”

Utställningen Unplugged öppnar den 10 september på Form/Design Center och pågår till 6 november.


Unplugged är en del av forskningsprojektet Design för en energiresilient vardag som drivs av bl.a. RISE (Research Institutes of Sweden) och Chalmers tekniska högskola.

Projektet har finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.


Om Form/Design Center

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Chef verksamhetsutveckling och innehåll – Form/Design Center
Johanna Sjögren Duthy
Projektledare – Form/Design Center
Maria Vieweg