2021-08-19 11:09Pressmeddelande

Digital lansering av framtidens Sege Park

Vy från ett framtida torg i Sege Park. Illustration: TyrénsVy från ett framtida torg i Sege Park. Illustration: Tyréns

Från och med den 26 augusti kommer alla kunna besöka framtidens Sege Park från sin dator. Media bjuds in att delta på lanseringseventet som livesänds från Form/Design Center där en ny digital 3D-modell av Sege Park presenteras tillsammans med viktiga resultat och lärdomar från projektet Sharing Cities Malmö.

Sege Park byggs Malmös nya klimatsmarta stadsdel som också är en så kallad ”testbädd” för olika hållbara lösningar inom bland annat delningsekonomi. Hållbarhet, samägande, delning och odling är nyckelord när drygt 1 100 nya bostäder byggs. Här ska man kunna äga mindre men samtidigt få tillgång till mer. Med den digitala 3D-modellen blir det möjligt besöka och utforska denna stadsdel och se hur de olika lösningarna implementeras.

På eventet lanserar vi den digitala 3D-modellen och ger en unik inblick i arbetet bakom projektet där Malmö stad, byggaktörer och systemägare samverkar för att testa och förverkliga ett nytt sätt att bygga livsmiljöer. Ta del av de lärdomar och insikter som har kommit fram längs vägen.  

Den digitala 3D-modellen av Sege Park är ett utmärkt verktyg för att kommunicera allt som kommer att hända i området samt för att visa upp stadsdelen som Malmös nya gröna skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Att både stad, byggaktörer och systemägare samlas och samverkar på detta vis är banbrytande och förtjänar att visas upp, säger Anna Gudmundsdottir, projektledare Sharing Cities Form/Design Center.

Eventet inleds av Anna Gudmundsdottir, projektledare på Form/Design Center i projektet Sharing Cities Malmö. Juliet Leonette, koordinator Miljöförvaltningen Malmö Stad, presenterar arbetet bakom projektet och Axel Loreman, 3D-utvecklare på Stadsbyggnadskontoret Malmö stad, ger oss en guidad tur i 3D-modellen av Sege Park. Simon Chrisander, kommunalråd Malmö stad inviger lanseringen av den digitala modellen.

I ett panelsamtal modererat av Charlie Gullström, forsknings- och innovationsstrateg på Sweco Architectsrågor, lyfts frågor som ”varför det är viktigt med delning som verktyg i stadsplanering?” och ”hur kan vi göra det möjligt för människor att ha råd att leva hållbart inom planetens gränser?”. Panelen består av personer som representerar ett brett spektrum av perspektiv och ingångar till hållbarhets- och stadsutvecklingsfrågor.

Deltagare i panelsamtalet

Charlie Gullström (moderator) – Forsknings- och innovationsstrateg på Sweco Architects inom smarta hållbara städer och cirkulär ekonomi.
Sten Lindquist – Affärsstrateg på Midroc Properties, med ansvar för konceptutvecklingen av 'Embassy of Sharing' i Hyllie Malmö.
Annelise de Jong – Forskare, projektledare och föreläsare på IVL Svenska miljöinstitutet med fokus på design och hållbar livsstil.  
Simon Chrisander – kommunalråd för miljö och stadsbyggnad samt ordförande i miljönämnden i Malmö stad.
Olle Hedstrand – Malmöbo, entreprenör och initiativtagare till flertalet projekt som rör hållbar livsstil. 

Program

15:00 Välkomna 
15:10 Presentation av den digitala 3D-modellen och arbetet bakom
15:50 Panelsamtal kring delning inom stadsplanering 
16:30 Avslut

NÄR: Torsdagen den 26 augusti klockan 15.00–16.30
VAR: Evenemanget hålls online på play.formdesigncenter.com
KOSTNAD: Evenemanget är kostnadsfritt
ARRANGÖR: Malmö stad, Form/Design Center
FÖR VEM: Alla som är intresserade av delningsekonomi och av utvecklingen av det nya hållbara bostadsområdet Sege Park.


Sharing Cities Malmö
Sege Park är inte bara en stadsdel i utveckling, utan också en så kallad testbädd för olika hållbarhetslösningar inom bland annat delningsekonomi. Delningsekonomi innebär att människor delar på varor och tjänster så att man kan äga mindre och samtidigt få tillgång till mer. Sedan år 2017 har Sege Park ingått i det nationella programmet Sharing Cities Sweden som finansieras av Vinnova. I Sege Park har fokus varit att driva på framförallt delningsperspektivet i utvecklingen av det nya bostadsområdet. I år avslutas projektet och viktiga resultat och lärdomar presenteras på eventet "Lansering av framtidens Sege Park". Sharing Cities Malmö samordnas av Malmö stad. Samarbetspartners är Fastighets AB Trianon, Eon Energilösningar AB, Form/Design Center, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lunds universitet Internationella miljöinstitutet, IVL Svenska miljöinstitutet och ABF Malmö.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.