2019-08-16 11:52Pressmeddelande

Designprocesser undersöker framtida scenarier när åtta internationella designstudior arbetar med planeten Mars

null

The Age of...? är den första av två utställningar i projektet The Age of Entanglements och visar designprocesser som undersöker framtida scenarier. Projektet löper i två år och medverkar gör åtta internationella designstudior vilka använder planeten Mars som en arbetsyta för kritik och spekulation, med målet att skapa utrymmen för diskussion och debatt om vad det innebär att vara människa på jorden idag.

Som ett svar på miljöförstöring och ökande materialbrist på jorden forskar rymdindustrin bland annat på materialutvinning ur asteroider och tillverkning i rymden, detta för att kunna möta behoven från en växande befolkning. Forskning och utveckling är idag dock främst centrerad kring de mänskliga behoven och inte kring eventuell ekologisk påverkan utvecklingen kan innebära; i rymden och i den okända miljön på mars. Frågan är om det är lättare för människor att föreställa sig liv på Mars än att förändra vårt destruktiva beteende på jorden?

Samtidigt växer förståelsen för att vi som människor inte är exceptionella varelser utan snarare består av, och är beroende av, andra arter vilket också belyser det akuta i den snabbt accelererande utrotningen av växt- och djurarter. Vad händer om vi flyttar fokus från att utnyttja rymden, precis som vi har exploaterat jorden, till att istället utveckla mer hållbara livsstilar i symbios med andra arter? Vad kan vi lära oss, eller kanske av-lära oss, genom att föreställa oss och designa för framtider som bygger på bekräftelse, respekt och samexistens med andra levande och icke-levande entiteter?

Projektet leds och kureras av Jenny Lee och Petra Lilja från non:agency.

UTSTÄLLNINGSPERIOD: 27 aug – 6 okt 2019
PLATS: Form/Design Center, Malmö

Efterföljande utställning, The Age of Entanglements, kommer att ställas ut under Stockholm Design Week, 3 – 9 februari 2020 på Volvo Studio.

Deltagande designers:

Sponsorer och partners:
Kulturbryggan, Sparbanksstiftelsen Skåne, STPLN, Konstfack, Linnéuniversitetet, Arts & Science Initiative, Designskolen Kolding, Ohboy cykelhotell och Gateaux.

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.