2019-07-04 13:52Pressmeddelande

Design för lek i staden

null

Vad innebär det att formge för lek i staden? Utställningen LEK! på Form/Design Center utforskar vilka tankemönster och yrkesgrupper som ligger bakom byggandet för lek och bjuder in besökare och kreatörer att fundera på hur vi designar eller inte designar för lek. 

Mycket har hänt inom lekplatsdesign under andra hälften av nittonhundratalet. I det nya millenniet går vi mot allt mindre tillgänglig lekyta och samtidigt alltmer programmerade lekplatser. Utställningen LEK! vill utreda och illustrera denna förändring.

Till utställningen har kreatörer från fem olika fält bjudits in att visa upp sina tankar om lek i modeller, film och text. Danska landskapsarkitekterna STED presenterar en modell ur sitt pågående projekt Sorøs Grønne Scene, arkitektkontoret Krupinski Krupinska visar sitt förslag på hur Davidhallstorget i Malmö skulle kunna omvandlas, danskollektivet Fanclub tolkar leken genom en performance och ett så kallat ”score” som besökare själva kan prova på. Konstnären Carl Boutard ställer ut ett lekfullt skulpturförslag inspirerat av blåstång och serietecknaren Sara Granér delar tillsammans med filmaren Hanna Jageteg med sig av idéer om lek i staden.

Utställningen LEK! undersöker de bakomliggande mekanismerna till varför vi leker men vill också ge en överblick över lekplatsens historia och förutsättningar. Skandinavien har en rik och till stor del oskriven historia av gestaltade miljöer för lek. Danmark har varit särskilt intressant för lekplatsutvecklingen under nittonhundratalet. Lekplatsen revolutionerades i Köpenhamn under fyrtiotalet då den klassiskt skolade danske landskapsarkitekten C. Th. Sørensen etablerade så kallade ”skrammellegpladser”.Skrammellegpladserna var de första bygglekarna, och blev en inspirationskälla till den banbrytande landskapsarkitekten Lady Allen of Hurtwood, som koncist summerade en lekfilosofi i devisen “Better a broken bone than a broken spirit”.

I Sørensens anda tog den danske konstnären Palle Nielsen den anarkiska lekplatsen till en ny nivå med det sociala konstverket Modellen – en utställning genomförd för första gången på Moderna Museet 1969, där barnens lek var själva konsten. Utställningen slog besöksrekord och hade samtidigt ambitioner som sträckte långt utanför konsthallen.

Egon Møller-Nielsen var en annan konstnär från Köpenhamn som i Stockholm på femtiotalet utförde banbrytande lekskulpturer i en skärningspunkt mellan konst, design och lek. De blev Stockholms första publika, abstrakta skulpturer – med leken som en trojansk häst.

Utställningen LEK! har interaktiva element där besökare, såväl vuxna som barn, kan göra avtryck och modellera sin egen lekplats – i sand, med hjälp av klossar eller vid ett ritbord. Under en avgränsad period kommer en bygglek upprättas på Hedmanska gården, detta som en repris på den bygglek som 1976 uppfördes på samma plats.

Utställningen ska ses som ett inlägg i debatten kring hur vi designar och ger plats för lek i staden. Tankesmedjan Movium vid SLU och Boverket ger besökare en inblick i var forskning om lek befinner sig idag, hur planering och utformning av lekplatser ser ut och vilka ideal, styrdokument och material som präglar vår tids utformning av lekplatser.

Utställningen är en satsning av Form/Design Center i samarbete med tankesmedjan Movium och curator David Ottosson. Materialsponsor Svensk Trä.

UTSTÄLLNINGSPERIOD: 4 sep – 3 nov 2019
PLATS: Form/Design Center, Malmö

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.