2023-08-23 09:47Pressmeddelande

Arkitekturdagen på Form/Design Center

Arkitekturdagen logoGrafisk profil: Andréason & Leibel

Den 5 september är det för sjätte året i rad dags för Arkitekturdagen på Form/Design Center. Tillsammans med Sveriges Arkitekter arrangerar vi en heldag med prisutdelning, samtal och föreläsningar om arkitektur.

I den klimatmässiga och sociala kris vi befinner oss i, finns det omfattande förväntningar på arkitekturen och planeringens kraft. Även om byggbranschen är en del av dagens problem, har arkitektur en stor potential att bidra till lösningar, men för att vi ska förmå en omställning krävs både radikala arbetsmetoder, utforskande praktiker och normvidgande kunskaper.

Till årets arkitekturdag har Sveriges Arkitekter tillsammans med Form/Design Center bjudit in flera djärva aktörer som på olika sätt utmanar gränser och föreställningar inom arkitektur. Under programtemat Boundary bending architecture finner vi en rad utforskande praktiker som samtliga undersöker, utmanar och flyttar gränser för vad arkitektur kan göra och bidra till. Däribland den kritikerrosade tankesmedjan CSAM vars utställning Noisy Neighbours utmanar de rådande planeringsidealens fokus på kortsiktigt ”värdemaximerande”, det experimentella arkitekturkollektivet Raumlabor vars forskningsbaserade och inkluderande design inspirerat arkitekter världen över samt arkitekten och konstnären Sandi Hilals prisvinnande arbete som belyser varför en avkoloniserad praktik är relevant även i ett svenskt sammanhang.

Sveriges Arkitekter arrangerar varje år Arkitekturdagarna tillsammans med Form/Design Center i samarbete med en rad olika organisationer och aktörer. Arkitekturdagen är i år en del av satsningen Malmö in the making. Eventet skapades 2018 för att utveckla mötesplatsen i Malmö och Skåne med syfte att stärka diskussionen om ämnet arkitektur. 

"Äntligen är det dags för Arkitekturdagen igen! I samarbete med Form/Design Center startar vi som vanligt hösten med ett digert program. I år vill vi rikta uppmärksamheten mot arkitekter och arkitektur som undersöker, utmanar och flyttar gränser för vad arkitekturen kan göra", säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

"För att skapa en regenerativ framtid för våra livsmiljöer behöver vi driva radikala förändringsprocesser. Det fordrar att vi samtalar om och jobbar i gränslandet för vad arkitektur och design kan göra. I samverkan med Sveriges Arkitekter blir Arkitekturdagen som format av stor betydelse för att lyfta och konkretisera denna potential", säger Form/Design Centers vd Dorte Bo Bojesen.

PROGRAM   

10.00–10.10
Angelica Åkerman, arkitekt och strateg på Form/Design Center hälsar välkommen till årets Arkitekturdag.

10.10–10.50
UTBLICK OCH INBLICKAR
Tobias Olsson, förbundsdirektör och Emina Kovacic, ordförande Sveriges Arkitekter bjuder in nationella, regionala och kommunala röster för att diskuterar kommande arbetet med gränsöverskridande arkitektur i olika skalor.

  • Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket och ordförande i rådet för hållbara städer. Reflektioner från EU konferensen i Malmö ”Green Cities” och UIA World Congress of Architects i Köpenhamn.
  • Hanna Negash, samhällsplanerare Region Skåne berättar om det accelererade arbetet för Skåne som nod för gestaltad livsmiljö.
  • Finn Williams, stadsarkitekt och Stefana Hoti, ordförande i stadsbyggnadsnämnden Malmö stad om Malmö in the making, Power och Places och kommande satsningar i staden.

10.50–11.40
SPANARNA 
Katarina Rundgren, arkitekt, skribent och kritiker, Testbedstudio leder ett samtal med representanter från Sveriges Arkitekters fyra olika akademier med gränsbrytande spaningar och reflektioner från arkitekturåret 2023. Medverkar gör Kristoffer Nilsson, arkitekt Malmö stad, Pernilla Theselius, stadsarkitekt Ystad, Niels de Bruin landskapsarkitekt, Kragh & Berglund landskapsarkitekter och Mia Erlandson inredningsarkitekt, White Arkitekter.

11.40–12.20
LUNCH
Enklare mat serveras på gården/caféet. Vernissage och visning av utställningen Noisy Neighbours.

12.20–13.00 
VÄRDELÖSA VÄRDENS MAXIMALA AVKASTNING
Presentation och samtal kring utställningen Noisy Neighbours tillsammans med medlemmarna i tankesmedjan CSAM. Åsa Bjerndell, arkitekt, Karl Landin, planarkitekt och Victoria Percovich Gutierrez, ekonom. 

13.00–13.40
ETT SAMHÄLLE SOM HÅLLER IHOP
Efter tio år med Malmökommissionens arbete och fem år med politiken för gestaltad livsmiljö, vad har vi lärt oss, vad har vi genomfört och vad återstår att utveckla? Lyssna på ett uppföljande panelsamtal om Malmö och Skånes pågående arbete med arkitektur som främjar inkludering, hälsa och social hållbarhet. Moderator: Christer Larsson, arkitekt. Panel: Jessica Segerlund, chef för Arkdes Think tank, Hanna Negash, samhällsplanerare Region Skåne, Martin Grander, universitetslektor, fil dr i Urbana Studier Malmö universitet, Vesna Vasiljkovic, arkitekt och chef för avdelningen stadsplanering Malmö stad och Anna Haraldson Jensen, hållbarhetsansvarig Stena fastigheter.  

13.40–14.10
DET SEN-INDUSTRIELLA ARVET
Varvsstaden genomgår just nu en omfattande transformation, från industri till en integrerad stad. Flera av de för platsen ikoniska byggnaderna har redan förvunnit eller kommer inom kort att göra det. Hur kan vi i processen både ta vara på det som finns och det som tidigare har funnits? Katarina Grundsell, arkitekt och grundare av Marge arkitekter leder tillsammans med Erik Hökby, arkitekt och partner på Marge arkitekter, det arkitektoniska arbetet med ett nytt konstnärligt campus i Varvsstaden.

14.10–14.30
MANI-FEST
Hur kan arkitekter använda det skrivna ordet i sitt arbete att förändra världen? Lyssna till deltagare från utställningen MANI-FEST där femton nystartade arkitektkontor reflekterar över manifestets betydelse för dagens och framtidens arkitekter. Hur kan det bidra till en annars ytlig och polariserad arkitekturdebatt? Projektet är initierat av den Malmöbaserade tankesmedjan SPARK. Medverkar gör Max Gerthel, arkitekt och curator, SPARK tillsammans med arkitekterna Johanna Jonsson och Albin Karlsson, Polymorf samt Carl Fransson och Thomas Paltiel, arkitekter Studio Näv.

14.30–15.00
FIKAPAUS
Introduktion till utställningen Stinkpaddorna, kattugglan och vi av Caroline Mårtensson, konstnär och Patrik Bengtsson, formgivare.

15.00–15.40
LEARNING FROM THE LIVING ROOM: ARCHITECTURE, ART, AND SOCIAL JUSTICE
Vilken roll spelar hemmiljön för hur vi lever i de offentliga rummen? Vad kan vi ta för lärdomar ifrån maktrelationerna i den privata sfären för att skapa mer inkluderande platser? Sandi Hilal är arkitekt, konstnär och lärare och har utvecklat en forsknings- och projektbaserad praktik som både är teoretiskt ambitiös och praktiskt engagerad i kampen för rättvisa och jämlikhet. Hon är medskapare av DAAR, Decolonizing Architecture Art Researchett arkitektur- och konstkollektiv som grundades 2007 tillsammans med Alessandro Petti och Eyal Weizman. DAAR tilldelades Guldlejonet på Venedigbienalen 2023 för deras långvariga engagemang inom arkitektur och lärande av avkolonisering i Palestina och Europa. Sandi är även gästprofessor vid Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö. 

15.40–15.50 
BRANDTAL: VÅRT ARBETSFÄLT ÄR FRAMTIDEN
Tove Sjöberg, inredningsarkitekt SIR/MSA Studio Feuer och aktiv medlem i klimatnätverket ACAN Sverige. ACAN arbetar för ett hållbart samhällsbyggande som håller sig inom de planetära gränserna. ACAN har under det senaste året bland annat delat ut sitt egeninstiftade TÄNK OM-pris, drivit debatt mot rivningar och för skärpt klimatpolitik, samt samlar såväl studenter som yrkesverksamma inom området byggd miljö. Tove driver även designstudion Studio Feuer som i år tilldelades Guldstolen för sitt arbete med Uppsala Stadsteater.

15.50–16.30
COPENHAGEN LESSONS IN PRACTICE
Den byggda miljön är en aktiv del i de nuvarande klimatutmaningarna – både som en storkonsument av energi och naturresurser, producent av avfall och med stor inverkan på ojämlikhet och folkhälsa. Idag står byggbranschen för nästan (40%) hälften av de globala CO2 utsläppen och en tredjedel av det totala avfallet vilket kräver omedelbara åtgärder. Även om byggbranschen är en del av dagens problem, har arkitektur en stor potential att bidra till lösningar. För att nå en snabb och radikal förändring i byggsektorn har FN:s 17 globala mål under UIA World Congress of Architects omsatts till 10 principer, de så kallade ”The Copenhagen Lessons”. Följande 8 inbjudna talare presenterar projekt och exempel på arkitektoniska lösningarna som alla på olika sätt bidrar till ett mer resilient och hållbart samhälle.

  • Johan Brandström, arkitekt på Kamisky arkitekter har tillsammans med ETC tagit fram ett typhus för energisnåla hyresrätter i massiv trä. Husen, som samfinansieras av boende genom crowdfunding, är framtagna för att anpassas till olika miljöer och med ett minimalt klimatavtryck. Genom blandade boendeformer och låga hyror skapas förutsättningar för social hållbarhet. I dagsläget finns planer på att uppföra husen i Hyllie i Malmö, samt i Västerås och Växjö.
  • Maja Olsson, är arkitekt och jobbar på Lendager, ett kontor som alltid utgår från tillgängliga resurser i sina projekt, och låter materialens karaktär och produktionsmetoder prägla utformningen. Hon kommer berätta om kontorets strategiska arbete inför och under för transformations- och återbruksprojekt. 
  • Marwa Dabaieh är professor och docent. Hon är utbildad till arkitekt och biogeometry utövare. Hennes expertis är inom hållbar och miljömedveten arkitektur. Hon har arbetat de senaste 20+ åren inom området nollutsläpp och passiva jordbyggnader, hållbart arkitektoniskt bevarande, klimatkänslig design och klimatneutral arkitektonisk design. 
  • Madeleine Nobis, hållbarhetsstrateg Liljewall arkitekter och gruppledare för AG5 Klimatneutral drift, förvaltning och underhåll inom LFM30. Hon kommer prata om strategier för beteendeförändringar och vikten av en klimatneutral drift och förvaltning. 
  • Johan Jönsson, hållbarhetsspecialist på White arkitekter med fokus på att öka acceptansen för lågprocessade och återbrukade byggmaterial. Johan har en bakgrund inom bygghantverk, hållbar utveckling och arbete i kris och konfliktområden. Han kommer prata om lera som material i moderna storskaliga projekt och hur standardisering av materialet kan underlätta användningen.
  • Ludvig Haav, arkitekt och projektledare för kollektivhuset Röda Oasen i Segepark. Ett socialt byggande projekt där en förening tillsammans applicerar flera nytänkande gestaltningslösningar. Som exempel är huset en testbed för ett EU-finansierat projekt att testa nya metoder att minska belastning av VA-nätet, så att dagens nät räcker längre in i framtiden. Huset är Malmös första att nyttja kommunalt dagvatten från gatan för toaletter och tvättstuga, renat med ny småskalig filterteknik. Ludvig har en bred erfarenhet att arbeta som arkitekt och miljöspecialist med fokus på innovation och digitalisering och arbetar även som projektledare på Stadsfastigheter, Malmö stad.
  • Pär Svensson är vattenstrateg på Malmö stad och har 20 års erfarenhet av arbete med vattenrelaterade frågor. En högaktuell fråga som han arbetar med är hur stadens motståndskraft mot skyfall och hav ska öka. Pär kommer prata om yta, att arbeta tillsammans och berätta vad han ser i spåkulan. 

16.30–16.50 
SAMTAL OCH FRÅGESTUND
Tove Sjöberg arkitekt Studio Feuer, Ludvig Haav, arkitekt Röda Oasen, Marwa Dabaieh, arkitekturprofessor och docent MAU, Madeleine Nobis, hållbarhetsstrateg Liljevall, Johan Jönsson,hållbarhetsspecialist White Arkitekter, Maja Olsson, arkitekt Lendager, Johan Brandström, arkitekt Kaminsky arkitekter.

16.50–17.15 
FIKAPAUS

17.15–17.25
LOKALFÖRENINGEN SVERIGES ARKITEKTER SKÅNE PRESENTERAR
Kristoffer Nilsson, ordförande Sveriges Arkitekter Skåne introducerar kvällens program. Kristoffer är arkitekt och övergripande samordnare för transformationen av Nyhamnen för Malmö stad. Han har tidigare arbetat för Göteborgs stad med Jubileumsparken och processlett platsutveckling i Älvstaden. 

17.25–17.30
H22
Reflektioner och tankar ett år efter Sveriges Arkitekters Skånes satsning i Helsingborg. Agneta Hammer, arkitekt och ordförande Skönhetsrådet i Malmö, Birgitta Ramdell Stamming, arkitekt Sveriges Arkitekter Skåne och Caroline Dahl, planeringsarkitekt och lektor i landskapsarkitektur.

17.30–18.15 
“CITY SPLASHES: A FLOATING BATH IN GÖTEBORGS INNERMOST HARBOUR”, RAUMLABOR
Luka Murovec
 född i Maribor i Slovenien och är en Berlinbaserad rumslig praktiker. Han arbetar i skärningspunkten mellan arkitektur och konst i det offentliga rummet. Hans arbete kopplar samman historisk och framåtblickande design för att skapa miljömedvetna, inkluderande och njutbara situationer på offentliga platser. Han tog examen i arkitektur vid Institute of Contemporary Art vid TU Graz och TU Berlin och är idag partner i det experimentella arkitekturkollektivet Raumlabor i Berlin, vinnare av International Golden Lion-priset på Venedigs arkitekturbiennale 2021. Luka är aktuell i Sverige som designkoordinator för hamnbadet i Göteborg.

18.15–19.00 
PRISUTDELNING SKÅNES ARKITEKTURPRIS
Intro och moderering: Per-Johan Dahl, juryns ordförande (prefekt vid Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, Lunds universitet). Pristagarna Brendeland & Kristoffersen Arkitekter presenterar det vinnande projektet Hage. Presentationer kommer även ges av arkitekterna bakom två bidrag som juryn fann särskilt intressanta. Djungellekan i Helsingborg och Stadsteatern i Malmö. Prisutdelningen sker därefter av Kristoffer Nilsson, ordförande Sveriges Arkitekter Skåne och Anna Jähnke, ordförande Regionala utvecklingsnämnden. Skånes Arkitekturpris delas i år ut för 21:a gången och är ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter Skåne och Region Skåne. Priset premierar en väl gestaltad bebyggd miljö och lyfter fram såväl arkitektens som beställarens roll.

19.00–19.05
AVSLUTNING
Angelica Åkerman, Form/Design Center avrundar dagen.

19.05–20.00
MINGEL
Dryck och snacks serveras.

20.00–23.00  
ARKITEKTURMIDDAG
Välkommen på middag på BISE till självkostnadspris, anmäl dig här via länk (begränsat antal platser).

PLATS: Form/Design Center, Lilla torg 9 Malmö
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter och Form/Design Center
FÖR VEM: Alla
FILMNING: Programmet filmas, men kommer inte livesändas.
KOSTNAD: Fritt inträde. Vi bjuder på lunch (först till kvarn).
ANMÄLAN: Drop in, ingen anmälan.


OAS – OPEN ARCHITECTURE STUDIO

Den 4 och 6 september i anslutning till Arkitekturdagen är det premiär för Open Architecture Studio i Malmö. Stadens arkitektkontor öppnar upp dörrarna och välkomnar både kollegor och nyfikna Malmöbor att ta del av pågående projekt och processer.
Läs mer ››

MALMÖ IN THE MAKING

Arkitekturdagen är en del av Malmö in the making som utforskar vad stadens rum, arkitektur och kultur betyder för Malmöborna. 
Läs mer ››


Om Form/Design Center

Form/Design Center i Malmö är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. I en unik kulturhistorisk miljö i centrala Malmö kan du uppleva utställningar, workshops och föreläsningar, eller besöka butiken och tidskriftscaféet. Form/Design Center är en plattform för branschen och driver olika hållbarhetsprojekt. Form/Design Center är utsedd av regeringen som nationell nod för gestaltad livsmiljö och officiell partner i New European Bauhaus. Form/Design Center startades 1964 som en del av den ideella föreningen Svensk Form och drivs idag med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.

Kontaktpersoner

Ansvarig strategisk utveckling inom arkitektur
Angelica Åkerman