2019-08-22 12:42Pressmeddelande

​Arkitekturdagarna diskuterar framtidens byggda miljö

null

Den 4–5 september är det dags för årets Arkitekturdagar i regi av Sveriges Arkitekter på Form/Design Center i Malmö, två dagar som ska bredda diskussionen om framtidens arkitektur och arkitektens roll. Ett tiotal organisationer och nätverk i södra Sverige står för varsin timme i programmet som bland annat tar upp lek i staden, livsstilsförändringar och bostaden som rättighet.

– Arkitekturdagarna är en viktig satsning för att bygga och utveckla Form/Design Centers roll som nationell nod för gestaltad livsmiljö i södra Sverige. Detta årliga event bidrar till samverkan och kunskapsdelning, vilket är avgörande för att verka för en hållbar framtid, säger Form/Design Centers vd Dorte Bo Bojesen.

Arkitekturdagarna ägde rum första gången 2018 och var även då inriktade på framtidsfrågor. Då samlades omkring 1000 personer – främst från branschen. Gunilla Kronvall, ansvarig för Arkitekturdagarna och verksamhetsledare för Sveriges Arkitekter på Form/Design Center förväntar sig att ännu fler ska besöka eventet i år. Trösklarna är låga, med fritt inträde och utan krav på föranmälan. Arkitekturdagarna streamas för att arkitekturintresserade i hela landet ska kunna ta del av programmet.

Sveriges Arkitekters ambition är att samarbeta med organisationer, universitet och företag i södra Sverige. Därför erbjuder Arkitekturdagarna olika aktörer att hålla seminarier och föreläsningar om ämnen som är angelägna för dem.

– Arkitekturdagarna är Sveriges Arkitekters satsning för att samla branschen till en årlig diskussion om framtidens arkitektur och arkitektroll. I år har vi fantastiska 60 stycken föreläsare, moderatorer och debattörer, säger Gunilla Kronvall.

Kontaktpersoner:

Medier är välkomna att delta! Vill du veta mer eller intervjua någon i samband med Arkitekturdagarna, kontakta Marina Jackler, Form/Design Center.

Marina Jackler, kommunikationsansvarig Form/Design Center
marina@formdesigncenter.com Tel 0765-86 85 35.

Gunilla Kronvall, verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
gunilla.kronvall@arkitekt.se Tel 0766-47 77 00.

Läs mer:

https://www.formdesigncenter.com/program/arkitekturdagar-1-2019/

https://www.arkitekt.se/arkitekturdagarna-i-malmo-2019/

PROGRAM

ONSDAG 4 SEPTEMBER

9–10 (FRUKOST serveras)
Visning av utställningen LEK! (ej live på webben)
Form/Design Center

10–11
Tre perspektiv på lek i staden

LEK!
Helle Nebelong, Helle Nebelong Landscape Architecture
Anna Lenninger, Lenninger lek & landskap
Erik Hannerz, Lektor sociologi, Lunds universitet
Moderator: Titti Olsson, Chefred STAD, Tankesmedjan Movium, SLU

11–12
Att kommunicera de mervärden som arkitekturen skapar för samhället

Akademisk Arkitektforening + Danske Arkitektvirksomheder
Lene Espersen, VD Danske Arkitektvirksomheder
Arkitektur i Danmark – Trendspaning och politik
Lars Autrup, Direktör, Akademisk Arkitektforening

12–13 (LUNCH serveras)
Lansering: Arena Arkitektur och Gestaltad Livsmiljö
Boverket
Helena Bjarnegård, Riksarkitekt
Micael Nilsson, Expert
Daniel André, Utredare
Caroline Stiegsdotter, Uppdragsledare
Sonia Andersson, Uppdragsledare

13–14
Nationella noder och regionala mötesplatser för gestaltad livsmiljö

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Linda Kummel, Funktionsansvarig ArkDes Think Tank
Jonas Olsson, Producent ArkDes
Nina Due, Museichef Röhsska museet
Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center
Gunilla Kronvall, Verksamhetsledare Sveriges Arkitekter på
Form/Design Center
Moderator: Tobias Olsson, Förbundsdirektör Sveriges Arkitekter

14–15
Natur och Arkitektur

Nätverket Malmös Arkitekter
Rasmus Vincentz, Co-founder, Habitats
Marianne Mueller, Jens Casper, Casper Mueller Kneer Architects
Moderator: Alexander Lenre Simittchiev, Stadstudio

15–16
Metoder i arkitekturforskning och praktik

Lunds universitet, Institutionen för arkitektur och byggd miljö
Gunnar Sandin, Docent
Ana Goidea, Doktorand
Pimkamol Mattsson, Post-doc forskare
Moderator: Per-Johan Dahl, Lektor

16–17
Livsstilsförändringar och fastighetsbranschens framtid

Fastighetsägarna Syd
Daniel Evertsson, Fastighetsutvecklare, Svenska Hus
Eric Sjöstedt, Affärsområdeschef handel, Vasakronan
Susanne Rikardsson, VD Fastighetsägarna Syd
Moderator: Anna Wiking, Näringspolitisk chef
Fastighetsägarna Syd

17–
More than Enough: Architecture after Growth
ABAR Sveriges Arkitekter Skåne
Phineas Harper, Chief co-curator of the Oslo Triennale 2019


TORSDAG 5 SEPTEMBER

9–10 (FRUKOST serveras)
Samtal om stadsbyggnad och arkitekturpolitik
Sveriges Arkitekter på Form/Design Center
Emina Kovacic, Stadsarkitekt, Karlshamn
Johan Nilsson, Stadsbyggnadschef, Landskrona
Marcus Horning, Malmö stadsbyggnadsdirektör
Moderator: Julia Svensson, Biträdande kulturchef, HD-Sydsvenskan

10–11
Bostaden som rättighet

Malmö stad
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordf, Malmö stad
Kajsa Holst, Wingårdhs
Anna Wachtmeister och Modan Akbarnazim, Meshwork
Moderator: Marléne Engström, Bolots, Malmö stad

11–12
Arkitektur i musiken

Sveriges Arkitekter på Form/Design Center + LSt produktion
Lennart Stenqvist, Musikanimatör
Samuli Örnströmer, Solocellist, Malmö Symfoniorkester

12–14 (LUNCH serveras)
Fem omvärlds- och framtidsspaningar
Sveriges Arkitekters Akademier
Anna Molén, Ordf. Akademin för Planering
Åsa Haremst & Kristin Östberg, Akademin för Inredningsarkitektur
Ulrika Åkerlund, Akademin för Landskapsarkitektur
Kerstin Barup och Johan Bergkvist, Akademin för Kulturmiljö
Helena Glantz, Ordf. Akademin för Arkitektur
Moderator: Tatjana Joksimovic, Ordförande, Sveriges Arkitekter

14–15
Stadsrum, digitalisering och upplevelse

Malmö universitet K3 Interaktionsdesign
Simon Niedenthal, Docent
Marika Hedemyr, Doktorand
Moderator: Per Linde, Lektor

15–16
Svensk träarkitektur i internationell kontext

Svenskt Trä
Carmen Izquierdo, Ordförande jury Träpriset 2020
Mikael Ling, Förstberg Ling
David Valldeby, Redaktör Trä!

16–17
Om konstens och naturens värden
Konstkiosk + Hovdala Vandringscentrum

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp
Lars-Erik Williams, Ekolog, Hässleholms kommun
Christel Lundberg, Konstnär och producent, Malmö
Moderator: Caroline Dahl, Doktorand, SLU Landskap

17.30
Kortfilmer på tema arkitektur, dans och urban design (ej live på webben)
ArchFilm Lund
Emilie Carlsson Gras, Direktör, ArchFilm Lund
Cecilia Malmström Olsson, Verksamhetsledare, Danscentrum Väst 


Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.