2021-10-14 09:42Pressmeddelande

19–22 maj 2022 återvänder Southern Sweden Design Days efter lyckad premiär

Foto: Alexis R. CancinoFoto: Alexis R. Cancino

Den 19–22 maj 2022 är det dags för andra upplagan av Southern Sweden Design Days – ett nytt internationellt designevent i Malmö som arrangeras av Form/Design Center. Eventet synliggör och bygger kunskap kring design med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation. Under fyra dagar skapas en plattform för alla tänkbara discipliner inom design och staden fylls av utställningar, seminarier, workshops, nätverksevent och festligheter på en mängd olika platser.

– Målet är att vara ett inkluderande, utforskande och experimentellt event, säger Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center. Satsningen är ett led i vårt långsiktiga arbete kring att stärka och synliggöra kulturella och kreativa näringar. Genom Southern Sweden Design Days vill vi främja samarbete, skapa kontaktytor för erfarenhetsutbyte, kompetensöverföring och nätverksbyggande – lokalt, nationellt och internationellt.

Southern Sweden Design Days är öppet för besökare i alla åldrar och riktar sig mot en bred allmänhet såväl som specifikt ämnesintresserade och professionella besökare. Deltagarna är allt från enskilda designers, studios, kontor och kollektiv, till producenter och företag aktiva inom designområdet, högskolor/universitet, kulturinstitutioner, branschorganisationer och föreningar.

Fokus på möten och nätverkande

– Premiären för Southern Sweden Design Days 2021 utökades under pandemin till en större digital satsning. Vi ser nu fram emot att 2022 kunna genomföra det omfattande fysiska event med fokus på möten och nätverkande som var ambitionen från början. Stor vikt kommer att läggas på möjligheter till interaktion och socialt och affärsmässigt nätverkande”, säger Terese Alstin, som tillsammans med Ann Isler utgör projektledar-duon bakom Southern Sweden Design Days.

– Lokstallarna i Kirseberg kommer att utgöra en samlingsplats för eventet och husera invigning, olika utställningar och en studio med seminarier och panelsamtal inför publik, säger Ann Isler. Lyckade format från 2021 års digitala satsning behålls, som exempelvis Instagram Live där besökare kan dyka in i deltagarnas kreativa miljöer då de sänder live från sina studios.

Nytt tema 2022

Fokus på möten och samspel speglas i det nya temat för Southern Sweden Design Days 2022 ’PROXIMITY’ – närhet i tid, rum eller relation. Temat bjuder in till tolkningar kring upplevelsen av att vara nära – samhörigheten mellan människor, städer, länder, arter, yrken etc. Proximity kan innefatta flera dimensioner. Att producera och konsumera lokalt – att utnyttja de tillgångar och resurser som finns nära för att bygga en hållbar framtid. Att samtidigt vara globalt sammankopplade mellan kontinenter, länder och städer. Att känna släktskap med människor över hela världen och beakta hur nära kopplade vi alla är till varandra.

Premiären i maj 2021

Första upplagan av Southern Sweden Design Days genomfördes i maj 2021, efter att ha flyttats fram två gånger på grund av pandemin. För att tillgängliggöra Southern Sweden Design Days både nationellt och internationellt utökades premiären för eventet till en större digital satsning. Det digitala innehållet innefattade allt från föredrag, panelsamtal och workshops, till projektfilmer, modevisningar och virtuella utställningar. Trots pandemin kunde även fysiska aktiviteter på olika platser i Malmö genomföras på ett anpassat och säkert sätt under eventdagarna.

Totalt arrangerades omkring 200 programpunkter under Southern Sweden Design Days 2021 och över 280 innehållsskapare deltog. Totalt ca. 80 fysiska aktiviteter arrangerades på över 50 olika platser i staden, och sammanlagt hade Southern Sweden Design Days fysiska programpunkter ca 11 400 besök under samtliga eventdagar.

Om Southern Sweden Design Days

Southern Sweden Design Days är ett nytt internationellt designevent i Malmö. Eventet öppnar dörrarna till den kreativa och dynamiska sydsvenska designscenen och bjuder in deltagare och besökare från hela världen. Southern Sweden Design Days är ett årligt återkommande event som synliggör och bygger kunskap kring design – med fokus på hållbarhet, samverkan, utveckling och innovation.

 Southern Sweden Design Days arrangeras av Form/Design Center – den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige.Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Ansvarig strategisk utveckling av designbranschen – Form/Design Center
Terese Alstin
Projektledare Southern Sweden Design Days – Form/Design Center
Ann Isler