2020-11-13 07:01Pressmeddelande

11 yrkesverksamma konsthantverkare tolkar temat upprepning.

Nu startar utställningsserien 7 x konsthantverk där Konsthantverkscentrum och Form/Design Center visar tankeväckande konsthantverk i tematiska grupputställningar och separatutställningar med fokus på olika material. Första utställningen, Repeat it!, öppnar den 21 november på Form/Design Center och visar 11 verk av yrkesverksamma konsthantverkare som tolkat temat upprepning.

Ett repetitivt arbete är ofta själva förutsättningen för konsthantverket och upprepning av mönster och former används i hög grad som ett estetiskt uttryck. Repeat it! visar på bredden i material, teknik och uttryck vilket kan varieras i det oändliga. Som gemensam nämnare finns dock upprepningen - genom ständigt upprepade rörelser utvecklas kunskap om materialet och hur det kan formas för att nå det önskade resultatet. 

De utvalda objekten i utställningen har vart och ett sin egen historia och unika utgångspunkt. De speglar också konsthantverkets kraft att reflektera kring materialets och hantverkets tradition, där även sociala och existentiella frågor ryms. Objekt med referenser till såväl brukstradition och praktföremål visas sida vid sida med objekt som är mer undersökande och experimentella: Sockersött begär, bubblande tyg, två kilo kopparhalsband och en drejad organism liksom en ny version av vardagsservisen finns bland de utvalda.

Bakom objekten och deras berättelser ligger år av erfarenhet och det ryms enorm kunskap inom olika material- och hantverkstraditioner, detta vill vi skicka med besökaren” säger Linda Soondra, projektledare på Konsthantverkscentrum och fortsätter ”begreppet konsthantverk rymmer så oerhört mycket. Med Repeat it! och de kommande sex utställningarna i serien 7 x konsthantverk vill vi ge det mångfacetterade begreppet ett innehåll som vi hoppas ska engagera publiken”.

Medverkande
Annette Gulbæk
Annika Andersson
Catarina Hällzon
Eva Moritz
Eva Zethraeus
Elisabet Frick
Erika Emerén
Karin Roy Andersson
Masayoshi Oya
Moa Lönn
Terese Williams

När: 21 november – 10 januari
Var: Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö
Öppettider: Tisdag – lördag 11-17, söndag 12-16.

Utställningen öppnar lördag den 21 november. På grund av rådande omständigheter blir det inte någon formellt organiserad vernissage, projektledare finns på plats under dagen. 

Om projektet 7 x konsthantverk
I sju olika utställningar, under perioden 2020 – 2023, visar Konsthantverkscentrum och Form/Design Center tankeväckande konsthantverk i såväl tematiska grupputställningar som separatutställningar med fokus på olika material. 


Om Form/Design Center

Form/Design Center är den främsta mötesplatsen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige och en nationell nod för gestaltad livsmiljö. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt café. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening med stöd av Kulturdepartementet, Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.


Kontaktpersoner

Projektledare – Form/Design Center
Maria Vieweg