2019-01-09 14:04Pressmeddelande

10 designexperiment från materialforskningens frontlinje

null

Under 2018 kopplades 10 designstudios ihop med 10 ledande materialforskare i regionen och inledde därmed ett unikt samarbete. Deras uppdrag var att under sex månader utforska potentialen hos nya material och visualisera komplex forskning.

Resultaten av dessa samarbeten presenterades för första gången den 20 okt 2018 under Dutch Design Week i Eindhoven. Den 18 jan – 10 mars 2019 visas projektet What Matter_s i en utställning på Form/Design Center i Malmö.

Framtidens designbransch kan inte förlita sig på gårdagens material. Vi lever i en värld av ändliga resurser, med miljöskadliga plaster och energislukande produktionsprocesser. Det finns ett globalt behov av att finna nya tillverkningssätt, att utveckla nya hållbara material och hitta nya användningsområden för material som finns men inte utnyttjas.

Projektet What Matter_s syftar till att sätta de senaste materialen från vetenskapens frontlinje i händerna på designers som är ivriga att experimentera med nya material. Samtidigt ges forskarna en sällsynt möjlighet att upptäcka hur deras specialistkunskap kan tillämpas i designvärlden. Eftersom många producenter ofta är ovilliga att använda nya experimentella material utan kommersiella förlagor, stannar ofta banbrytande innovationer kvar på akademiska institutioner under flera år.

De 10 designer/forskarparen har utforskat var sitt material under sex månader. Forskarna har bidragit med sin omfattande kunskap om materialets kemi, beteende och egenskaper medan formgivarna har tillfört nyfikenhet, ett nytt kreativt perspektiv och ett öga för produktmöjligheter. Materialen sträcker sig från de naturliga och uråldriga (såsom kitin, hampa och spindelsilke) till de syntetiska och hypermoderna (såsom bioplaster, nanotrådar och grafen) och även till algoritmernas abstrakta och teoretiska domäner.

”Vi har utforskat och testat saker som vi inte har möjlighet att göra i vårt dagliga arbete och vi kan se intressanta synergier när kompetens från två helt olika områden kombineras och skapar något nytt. Det är ett utmanande och kreativt sätt att arbeta.”
– Superlab

Uppgiften har inte nödvändigtvis varit att skapa en ny produkt eller prototyp (även om många har gjort just detta), utan att hitta sätt att översätta komplex forskning till visuellt engagerande former. Att berätta om erfarenheterna av den gemensamma experimentella processen, och att visa den potential som nya, outnyttjade material har för att lösa morgondagens designutmaningar.

What Matter_s är ett samarbete mellan SPOK, Form/Design Center, Art & Science Initiative samt Southern Sweden Creatives. Curator och koordinator är designer Nina Warnolf.

Läs mer om utställningen och projektet här >>

Vernissage: Torsdagen den 17 jan 2019 kl 17.00 – 19.00, Form/Design Center


PROJEKT & MEDVERKANDE

Silk Lab – Designers Andreas Kojcevski Hansson & Siri Skillgate och biomaterial-specialist Dr Cedric Dicko har utforskat olika sätt att (åter-)omvandla spindelsilke till fast form. I utställningen visas exempel på silke i nya former tillsammans med de redskap som använts för att tillverka dem.

Graphenogram – Designstudion Andréason & Leibel och PhD Student Virgínia Boix började undersöka grafenets potential som en materiell komponent i en ny fotografisk metod. Resultatet blev Grafenogrammet – skapad som en nutida variant av det banbrytande fotogrammet.

In Vitro Printer – Industridesignern Jenny Nordberg har inspirerats av ortopediforskaren Prof Magnus Tägils forskning om kroppens förmåga att läka ben. Med hjälp av en konceptuell 3D-skrivare, hon själv, har hon byggt upp benliknande strukturer utifrån naturligt förekommande material av kollagen.

Polarised Portraits – Designer Kajsa Willner och Prof Dmytro Orlov har gemensamt utforskat egenskaperna hos polariserat ljus, ett optiskt fenomen som uppstår när ljusvågor rör sig i ett enda plan. De föremål som ställs ut är gjorda av förpackningsfolie och engångspåsar. Kontrasten mellan de vackra effekterna plasten ger och dess miljömässiga konsekvenser är slående.

MATching – Designer Kunsik Choi har under ledning av bioteknikspecialisten Prof Rajni Hatti-Kaul tillverkat en serie handgjorda blomkrukor av bioplast. Kärlen tillverkas genom att man för hand häller pigmenterad flytande bioplast i träformar vilket ger unika färger, former och ytor.

Gleather Glubber – Industridesigner Petra Lilja har samarbetat med forskare Ramune Kuktaite och Bill Newson för att utveckla recept på bioplast tillverkad av vetegluten. Genom materialprover i olika färger, texturer och former presenteras en undersökning av materialets potential för oräkneliga designtillämpningar.

Grain – Hampatågor är ett biobaserat material som kan användas i kombination med byggnadskalk för att tillverka miljömässigt hållbara väggar. Designer Petter Thörne har utnyttjat byggmaterialforskaren Dr Paulien Strandbergs kunskaper och genom att byta ut det traditionella bindemedlet, kalk, utvecklat en variant som lätt kan stöpas i mer förädlade former.

Living Systems – Kitin är, näst efter cellulosa, den vanligaste förekommande biopolymeren i naturen. Materialet är mycket mångsidigt; det kan vara hårt eller mjukt, flexibelt eller stelt. Studio Aikieu har i sitt samarbete med Dr Solmaz Hajizadeh inspirerats av hur levande varelser utformar och producerar material och har skapat kitinbaserade objekt.

Artificial Intelligent Architecture and Interior Design – Designstudion Superlab and Dr Axel Nordin använder artificiell intelligens för att lyfta fram mänskliga behov och beteenden vid designprocessen. Med utgångspunkt från insamlad data har de utvecklat en algoritm för att fastställa ett kontors optimala planlösning.

Array – Designstudion Wang & Söderström har tillsammans med Prof Magnus Borgström och Dr Vilgailė Dagytė arbetat med att visualisera och förmedla egenskaperna och geometrin hos nanotrådar. Gruppen har utvecklat ett prototypföremål som imiterar nanotrådarnas geometri och kan användas till att reglera värmen i ett rum.


PARTNERORGANISATIONER

Om SPOK
SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal konsumtion.
s-p-o-k.se

Om Form/Design Center
Form/Design Center är en mötesplats för kunskap och samverkan inom arkitektur, form och design. Genom utställningar, seminarier, workshops och olika utvecklingsprojekt är Form/Design Center en plattform för regionens kulturella och kreativa näringar och en nationell nod för utveckling av hållbara gestaltade livsmiljöer.
formdesigncenter.com

Om Art & Science Initiative
Art & Science Initiative är en plattform för interdisciplinärt tänkande och utforskande mellan konstnärliga och vetenskapliga discipliner. Genom passionsdrivna tvärvetenskapliga kollisioner skapas ny kunskap som genererar konkreta lösningar.
artandscienceinitiative.org

Om Southern Sweden Creatives
Southern Sweden Creatives är ett projekt som stödjer sydsvenska bolag inom kulturella och kreativa näringar att nå ut internationellt. Southern Sweden Creatives är för närvarande det största exportrelaterade projektet för kulturella och kreativa näringar i Sverige, där Form/Design Center är en av nio partnerorganisationer. Satsningen delfinansieras av Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond och Tillväxtverket och löper under perioden 2016–2018.
southernswedencreatives.com


PRESSBILDER & FILMER
Presskit med högupplösta bilder, filmer och texter hittar du här för nedladdning

Följ projektet på instagram.com/whatmatter_s


PRESSKONTAKT
Terese Alstin

Form/Design Center
Tel +46 (0)739-94 90 19

E-mail terese@formdesigncenter.com


Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt.

Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne, Kulturdepartementet och Statens kulturråd.


Om Form/Design Center

Form/Design Center är en plats och ett nav för kunskap och inspiration inom form, arkitektur och design. Här kan du ta del av utställningar, workshops, samtal och föreläsningar, eller besöka vår butik och vårt tidskriftscafé. Form/Design Center är också en plattform för branschen och deltar i olika utvecklingsprojekt. Form/Design Center drivs av Svensk Form Syd som är en ideell förening, och en del av föreningen Svensk Form. Centret drivs med stöd av Malmö stad, Region Skåne och Statens kulturråd.