Metabolic Processes for Leftovers

Projektet What Matter_s 2.0 visas i utställningen Metabolic Processes for Leftovers under våren 2021. Projektet kopplar samman designers med större tillverkande företag i södra Sverige. Målet är att utifrån företagens restmaterial utveckla nya hållbara material och applikationer. Photo by David Stjernholm.