Pressrum


Form/Design Center

Titel: Assemblage // Ekvation: Metall + Performance = Assemblage // Deltagare: Jenny Nordberg & Olsson & Gerthel // Beskrivning: Jenny Nordberg har under lång tid experimenterat med olika typer av metallbearbetning. Dessa utforskningar har nu utvecklats till en assemblage-liknande metod där olika typer av metaller fogas samman samt helt eller delvis ytbehandlas. All metall som används är överblivet material från olika underleverantörer till Olsson & Gerthel. Olika objekt växer fram när Jenny Nordberg jobbar i den temporära verkstaden som byggs upp hos Olsson & Gerthel.

SSDD-Participant_Jenny-Nordberg+Olsson&Gerthel_Assemblage-1.jpg

Titel: Assemblage // Ekvation: Metall + Performance = Assemblage // Deltagare: Jenny Nordberg & Olsson & Gerthel // Beskrivning: Jenny Nordberg har under lång tid experimenterat med olika typer av metallbearbetning. Dessa utforskningar har nu utvecklats till en assemblage-liknande metod där olika typer av metaller fogas samman samt helt eller delvis ytbehandlas. All metall som används är överblivet material från olika underleverantörer till Olsson & Gerthel. Olika objekt växer fram när Jenny Nordberg jobbar i den temporära verkstaden som byggs upp hos Olsson & Gerthel.
Filtyp:image
Licens:Media use
Storlek:5787kb