Pressrum


Form/Design Center

Titel: What Matter_s 2.0 // Ekvation: Waste + Design = What Matter_s 2.0 // Deltagare: Henriksson & Lindgren + Kiviks Musteri (på bild). Även deltagande av: Carl-Ludvig Svensson + Vida; Kajsa Willner + Stora Enso; LAB LA BLA & Natural Material Studio + Ballingslöv; Louise Hederström + Finja Prefab; M&E + Movomech // Beskrivning: Genom projektet What Matter_s 2.0 paras sex designers och sex tillverkare ihop för att att utifrån tillverkarnas spill/restmaterial som resurs utveckla nya hållbara material. Syftet med denna satsning är att påvisa innovationskraften hos interdisciplinärt samarbete. Med What Matter_s 2.0 tar vi ett steg närmare implementerade lösningar och möjlighet till produktion och kommersialisering. Formgivare ges möjlighet till kontakt och samarbete med större företag i regionen, och företagen ges möjligheten att se vinningen med att implementera ”design thinking” som metod för utveckling.

SSDD-Participant_Henriksson+Lindgren+Kiviks-Musteri_What-Matter_s-2.0-1.jpg

Titel: What Matter_s 2.0 // Ekvation: Waste + Design = What Matter_s 2.0 // Deltagare: Henriksson & Lindgren + Kiviks Musteri (på bild). Även deltagande av: Carl-Ludvig Svensson + Vida; Kajsa Willner + Stora Enso; LAB LA BLA & Natural Material Studio + Ballingslöv; Louise Hederström + Finja Prefab; M&E + Movomech // Beskrivning: Genom projektet What Matter_s 2.0 paras sex designers och sex tillverkare ihop för att att utifrån tillverkarnas spill/restmaterial som resurs utveckla nya hållbara material. Syftet med denna satsning är att påvisa innovationskraften hos interdisciplinärt samarbete. Med What Matter_s 2.0 tar vi ett steg närmare implementerade lösningar och möjlighet till produktion och kommersialisering. Formgivare ges möjlighet till kontakt och samarbete med större företag i regionen, och företagen ges möjligheten att se vinningen med att implementera ”design thinking” som metod för utveckling.
Filtyp:image
Licens:Media use
Storlek:1295kb